top of page

Terugblik webinar: bouw aan de duurzaamheid van je hersenen


Niet de energiebesparing maar de (mentale) gezondheid van medewerkers heeft de grootste impact op je operationele kosten als kantooreigenaar. Hoe je met slimme oplossingen zorgt voor actievere en fittere mensen, daar ging het webinar ‘Een gezonde geest in een gezond kantoor’ over.


“Als we straks weer naar kantoor mogen, dan hoop ik dat de lift goed zit weggestopt.” Professor Erik Scherder


Gezondheid trend voor komende jaren

Deelnemers van het webinar ‘Een gezonde geest in een gezond kantoor’ ontdekten hoe een gezond gebouw een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van medewerkers en bezoekers. Alexandra Jurgens-Boot van Blue Building Institute en Bram Adema van CFP Green Buildings trapten als initiators af en vertelden over het belang van een gezonde omgeving. Het duo signaleerde dat gezondheid dé trend van de komende 5 tot 10 jaar wordt: “Logisch dat we daar vandaag de volle aandacht aan besteden.”


Gezond gebouw uit de praktijk: het World Port Center

Eerst werd duidelijk hoe aandacht voor een gezonde gebouwde omgeving er in de praktijk uitziet. Het World Port Center aan de Kop van Zuid van Rotterdam kreeg een metamorfose: onder andere de entree en de parkeergarage kregen een nieuwe glans. Unifore is als asset manager betrokken bij dit project, dat de plakkaten BREEAM-NL Excellent en WELL Gold mag dragen. Erik Dijkema vertelt: “Tien jaar geleden hadden we het nog vooral over hoe we energie konden besparen in gebouwen. Een volgende hoofdstuk was BREEAM-NL, waarmee we energetische verbeteringen konden onderbouwen en borgen. De bergtop naderend startten we met WELL, gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.”


Gezondheid is een voorwaarde

Het enthousiasme om met gezondheid in gebouwen aan de slag te gaan, werd voor Unifore aangewakkerd door het Havenbedrijf, huurder in het World Port Center. “Mede dankzij hen ontdekten we dat dit thema een belangrijke voorwaarde is voor kantoorgebruikers. Dat rechtvaardigt voor ons ook de grotere inzet op gezondheid.” Welke waarde wordt gecreëerd door gezondheid in gebouwen na te streven? “Huurders stellen anno 2021 andere eisen aan huisvesting. Vanuit een belegger is het interessant dat je huurders aantrekt die een focus hebben op duurzaamheid en gezondheid.” Volgens Dijkema is duurzaamheid goed in een businesscase te verwerken. “Ga het vooral doen”, tipt hij.

Impulsen van de werkomgeving

Professor Erik Scherder wist als hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam te prikkelen. Hij vertelde met enthousiasme over hoe je brein wordt beïnvloed door impulsen van de werkomgeving. “Het zou geweldig zijn als iedereen werkt in gebouwen waarin een actieve levensstijl voorop staat. Natuurlijk gaat het in een gebouw om elementen als lucht, licht en geluid, maar vooral ook om bewegen.” Hij liet deelnemers nadenken over hun rol: “U bouwt voor de kwaliteit van het brein.”

Het zou geweldig zijn als iedereen werkt in gebouwen waarin een actieve levensstijl voorop staat. – Professor Erik Scherder

De lift wegstoppen

Het belang van beweging is groot, nu meer dan ooit. “De pandemie vóór degene waar we nu in verkeren is die van de zitcultuur. Kantoren leiden over het algemeen niet tot een actieve levensstijl”, weet hij. “Doordat iedereen blijft zitten waar hij zit op een kantoorstoel, ligt bijvoorbeeld obesitas in de nabije toekomst op te loer. Miljoenen mensen per jaar overlijden aan de pandemie ‘zitten blijven’ en daar maken we ons onvoldoende druk om.” Gebouwen hebben volgens hem een belangrijkere rol bij het activeren van bezoekers en medewerkers. “Probeer nudging om ze in beweging te krijgen”, adviseert hij. “Verleid gebruikers met een gezondere levensstijl door het aantrekkelijk te maken om te bewegen.”


Ontwerpen voor de hersenen

In de praktijk betekent dat onder andere een andere manier van ontwerpen. “Architecten moeten ervoor zorgen dat de lift goed is weggestopt en het aantrekkelijk wordt om een trap te lopen. Maar ook voor de bestaande bouw kan er een hoop geoptimaliseerd worden. Denk aan het aankleden van trappen met ledlampen en groen, zoals we ook op de VU deden. Hierdoor loop je door een bos naar boven. Doordat de vastgoedsector zich meer gaat richten op het actief krijgen van gebruikers, wordt er gebouwd aan de duurzaamheid van onze hersenen.” Hij ziet nog een ferme uitdaging voor de bouw- en vastgoedsector weggelegd om aan de slag te gaan. “Júllie moeten creatief nadenken over opmerkingen, dus ga daarmee bezig. En doordat je jezelf uitdaagt, blijft je brein ook nog eens gezond.”


Aan de slag met gezondheid?

Meer weten over gezonde gebouwen of wil je weten hoe het ervoor staat met de gezondheid van jouw gebouw? Neem dan contact met ons op via info@cfp.nl of vraag een WELL Quickscan aan.


Tekst geschreven door Marvin van Kempen, Duurzaam Gebouwd.
Comments


bottom of page