top of page
Business Meeting

consultancy

BBI Consultancy adviseert klanten over ESG vraagstukken, van strategie tot data engineering en legal complaince, zoals automated SFDR compliant reporting: Stainable. We verzorgen certificeringen van o.m. BREEAM en WELL.

ESG consultancy

BBI adviseert rondom ESG vraagstukken, en de gezondheid en welzijn van de mens in de bebouwde omgeving. We adviseren op de E + S + G. Ook kunnen we kijken welke certificeringen voor u de meeste waarde hebben en hoe de diverse ESG requirements van diverse stakeholders elkaar overlappen en/of kunnen versterken.

 • ESG landscape & value management

 • Gezonde gebouwen als ignition point voor ESG beleid

 • High performance buildings

 • WELL standard
   

Legal compliance

Wetgeving, zowel Europees, nationaal en international hebben uiteraard flinke impact op de invulling van ESG beleid. Wij helpen onze cliënten met het identificeren van relevante wetgeving voor nu en in de toekomst, en we geven praktische compliance adviezen. Ook hebben we diverse tools ontwikkeld, waarmee u grotendeels wordt ontzorgd als het gaat om legal compliance.

 • Blue Lease

 • Stainable: SFDR automated reporting

 • SFDR compliance scan

 • SFDR route naar groen

 • Taxonomy

 • CSRD

 • Sustainability legal landscape (EU)

Certificering

Wij begeleiden u bij het verkrijgen van een erkend duurzaamheidskeurmerk op basis van de (inter)nationaal erkende certificeringsschema’s: WELL Building Standard, LEED, BREEAM en/of DNGB. Naast de gehele begeleiding bij certificering voor nieuwbouwprojecten, bestaand vastgoed en gebiedsontwikkeling, kan BBI Consultancy en partners ook technische berekeningen en studies uitvoeren. 

 • WELL Building Standard

 • BREEAM, LEED, DNGB

Compliant reporting

ESG compliance kent flinke rapportage verplichtingen. Elke certificering, verordening en duurzaamheidsclaims heeft niet alleen impact op de rapportages, maar ook op de dataverzameling en inregeling. Met onze crosswalks kunnen wij zorgen voor een structurele inrichting van datastromen ten behoeve van complaint reporting voor SFDR en straks ook CSRD.

 • Stainable: SFDR automated reporting

 • Data crosswalks taxonomie, SFDR, CSRD, BREEAM, GRESB, LEED, WELL, TCFD

Direct contact
Contact
bottom of page