top of page

AFM publiceert position paper met oog op verbetering SFDR

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een position paper uitgebracht waarin aanbevelingen worden gedaan tot het verbeteren van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De AFM heeft het voorstel gepubliceerd in het kader van de lopende consultaties van de Europese Commissie over de SFDR. De AFM wil met het position paper de wetgeving beter aan laten sluiten bij de belevingswereld van beleggers en de verschuiving van beleggingen naar het maken van duurzaamheidsimpact faciliteren.

Belang van goed te begrijpen en vergelijken informatie

De AFM wijst erop dat transparantie cruciaal is voor het heroriënteren van kapitaalstromen richting investeringen die nodig zijn voor de overgang naar een duurzame economie. De openbaarmakingsvereisten van de SFDR spelen hierin een belangrijke rol, alhoewel deze informatie niet altijd gemakkelijk te begrijpen en te vergelijken is voor vooral particuliere beleggers. Zo is het onderscheid tussen artikel 8- en 9-producten voor veel beleggers niet duidelijk. De AFM vindt op basis hiervan dat een zorgvuldige heroverweging van de SFDR gerechtvaardigd is. Onderzoek toont namelijk aan dat particuliere beleggers zeer geïnteresseerd zijn in het doen van duurzame investeringen en vatbaar zijn om misleid te worden door ongefundeerde duurzaamheidsclaims.

Aanbevelingen AFM

De aanbevelingen van de AFM zorgen er dan ook voor dat investeerders toegang krijgen tot duidelijke, betekenisvolle en betrouwbare informatie over duurzaamheid om zo beter in staat te zijn om duurzame beleggingsbeslissingen te nemen. De AFM stelt de volgende wijzigingen voor om dit te bereiken:

  1. Zorg voor een gelijk speelveld voor financiële producten op het gebied van duurzaamheidstransparantie, met of zonder duurzame kenmerken. De AFM stelt voor dat alle financiële producten over ten minste een beperkt aantal duurzaamheidsindicatoren moeten rapporteren, zodat de belangrijkste negatieve impact van ieder product inzichtelijk is voor beleggers. Op dit moment kunnen financiëlemarktdeelnemers in beginsel ervoor kiezen om de principal adverse impacts (PAI) wel of niet in aanmerking te nemen.

  2. Introduceer drie duurzame productlabels die voor investeerders te begrijpen zijn, zoals ‘transitieproducten’, ‘duurzame producten’ en ‘duurzame impactproducten’, om daarmee aansluiting te vinden bij de verwachtingen en doelstellingen van duurzame investeerders. Deze labels helpen beleggers te begrijpen wat de verschillen zijn tussen de diverse soorten duurzame beleggingsproducten. Ook wordt hiermee beter inzicht verkregen in hoe impact kan worden gemaakt.

  3. Koppel specifieke minimale kwaliteits- en transparantievereisten aan elk van deze labels, om het risico op greenwashing te verkleinen.

  4. Verwijder de huidige ‘artikel 8’ en ‘artikel 9’, om daarmee te voorkomen dat ze ten onrechte als duurzaamheidslabels worden gebruikt.

  5. Sta producten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor een van de specifieke duurzaamheidslabels maar wel duurzaamheidskenmerken- of doelstellingen hebben, toe om deze kenmerken of doelstellingen toch te vermelden. Dergelijke producten vallen in de categorie 'andere producten'. Met gestandaardiseerde informatievereisten kunnen deze producten zich onderscheiden van producten die geen duurzaamheidskenmerken hebben. In het belang van consumentenbescherming mogen deze producten echter niet op de markt gebracht worden alsof ze een duurzaamheidskwalificatie dragen, aangezien ze aan geen enkele van de minimale kwaliteitseisen voor de categorieën 'duurzame producten' voldoen.

  6. Breng de regels voor klantadvies (MiFID en IDD) in lijn met de wetswijzigingen van de SFDR, zodat tussenpersonen en investeerders effectief gebruik kunnen maken van SFDR-informatie om een financieel product te selecteren dat voldoen aan de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten.

Het paper gaat daarnaast ook in op de uitdagingen met betrekking tot de naamgeving van fondsen, de beschikbaarheid en kwaliteit van de data en administratieve lasten die gepaard gaan met de voorgestelde aanbevelingen.

Gevolgen voor lasten financiëlemarktdeelnemers

Wat de lasten betreft, betekent dit dat als er minimale duurzaamheidsinformatie vereist is voor alle producten, sommige financiële marktdeelnemers die geen duurzame producten aanbieden, geconfronteerd zullen worden met extra verplichtingen voor het verstrekken van informatie in vergelijking met de huidige situatie. Aan de andere kant zullen de algehele rapportageverplichtingen, door het invoeren van informatieverplichtingen die specifiek zijn gekoppeld aan bepaalde productcategorieën, zich meer richten op het type product en daardoor minder belastend zijn voor bepaalde duurzame producten, vooral als deze niet onder een van de labels vallen. Positie aanbevelingen AFM in consultaties Europese Commissie

Het position paper van de AFM beoogt verdere discussie te bevorderen in het kader van de consultaties door de Europese Commissie met het oog op de herziening van de SFDR. De aanbevelingen bevatten geen verplichte richtlijnen voor financiëlemarktdeelnemers met betrekking tot hun SFDR-verplichtingen. Op 14 september 2023 heeft de Europese Commissie zowel een gerichte als een openbare raadpleging gelanceerd over de implementatie en herziening van de SFDR. De deadline voor deelname aan beide raadplegingen is 15 december 2023. De Europese Commissie zal vervolgens in het tweede kwartaal van 2024 een eindverslag publiceren, waarin voorstellen tot fundamentele wijzigingen van de SFDR worden verwacht.Комментарии


bottom of page