Blue Building Institute


BBI heeft als missie om de gezondheid en het welzijn van de mens in de gebouwde omgeving te bevorderen. We willen dat realiseren samen met alle marktpartijen in de gehele vastgoedketen – van financier tot eindgebruiker.

Onze doelstelling is om gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw continue waarde toe te voegen: in de designfase, in de realisatiefase en gedurende de operationele fase.

Daartoe bieden we met onze partners uit de industrie een geïntegreerd pakket van elkaar aanvullende producten en diensten aan (one-stop-shop), waaronder Portfolio Sustainability & Regulatory Management, Certification Consultancy, (in-company) trainingen en Compliance Reporting (ESG en SFDR). 

Keystone Partner van het International WELL Building Insitute

BBI ontwikkelt kennis

BBI is een kennisplatform dat onderzoek doet en innovatie bevordert in het werkveld van duurzame en gezonde gebouwen. We werken daartoe samen met diverse universiteiten (waaronder Nyenrode Business Universiteit, TU Delft, TU Eindhoven en Erasmus MC), WHO, UN, Harvard, World GBC en Delos. Ook is BBI Keystone Partner van het Interantional Building Institute en heeft als zodanig sinds 2016 de WELL Building Standard op de Nederlandse markt geïntroduceerd en diverse pilotprojecten opgezet.

Lees meer
Keystone Partner van het International WELL Building Insitute

BBI verbindt partners

BBI is een netwerkorganisatie met de ambitie om partijen in de totale, sterk gefragmenteerde vastgoedketen met elkaar te verbinden. We zijn er voor beleggers, ontwikkelaars, architecten, investeerders, banken, exploitanten, eind gebruikers, zorgverzekeraars, bouwers en vastgoedeigenaren, maar ook voor facilitaire en hospitality organisaties, domotica-, high tech- en IT-bedrijven, certificeringsorganen en kennisorganisaties.

We zetten in op het delen van kennis, het genereren van nieuwe samenwerkingsvormen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Daartoe organiseren we continue diverse online of live webinars en Round Table sessies met partners en (inter)nationale partijen. Ook nemen we samen met onze partners en ander netwerkcontacten deel aan Real Estate beurzen, waaronder MIPIM, Expo Real en Provada. Jaarlijks organiseren wij ons eigen BLUE Day Netwerk Event. 

Lees meer
Keystone Partner van het International WELL Building Insitute

BBI traint en leidt op

Onder de vlag van onze BBI Academy verzorgen we workshops, (in-company) trainingen,  presentaties en webinars, al dan niet in samenwerking met onze partners, hoogleraren, onderzoekers en andere experts uit de markt. Op verzoek ontwikkelen we ook trainingsmodules op maat. BBI Academy is de preferred supplier van tal van vastgoedorganisaties met betrekking tot de WELL Building Standard trainingen. Wij bieden verschillende trainingen individueel of in-company aan op het gebied van WELL, ESG, en SFDR, zoals:

WELL Introductie training

WELL AP Exam Prep training

Health-Safety Rating workshop

SFDR training – your toolkit to achieve SFDR compliance

ESG training - ESG reporting, a nice to have of een must have? Duurzame waarde ontsluiten via ESG

BLUE Lease training - Hoe borg je de (her)certificeringen in jouw contracten

WELL Portfolio training (coming soon)

Lees meer
Keystone Partner van het International WELL Building Insitute

BBI adviseert en ondersteunt

Samen met onze partners ontwikkelen wij ons op dit moment steeds meer als strategisch adviseur voor partijen in de hele vastgoedketen. We leggen ons met name toe op Portfolio Sustainability & Regulatory Management, Certification Consultancy (inclusief data) en Compliance Reporting (ESG en SFDR). BBI is ook gespecialiseerd in ondersteuning in het opstellen van (juridische) contracten en het controleren van contracten op het naleven van bestaande wet- en regelgeving, en kan een helpende hand bieden als het gaat om compliant te zijn met de SFDR en aanverwante regelgeving.

Lees meer
Keystone Partner van het International WELL Building Insitute

Cornerstone partner van IWBI

BBI is Cornerstone Partner van het International WELL Building Institute (IWBI). Met haar ‘people first-benadering’ van gebouwen, organisaties en gemeenschappen is IWBI leidend in een wereldwijde beweging om gezondheid en welzijn in gebouwen te transformeren. Zij doet dit door middel van de WELL Building Standard, een routekaart voor het creëren en certificeren van ruimte die de menselijke gezondheid en welzijn bevordert.

BBI is boardmember van de IWBI ESG-adviesgroep. Deze adviesgroep richt zich op nationale en internationale vraagstukken met betrekking tot ESG, de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), compliance reporting en certificeringen.

Lees meer

BBI a one-stop-shop for workplace wellness met een focus op ESG compliance en certificeringen 

 ESG

Door de groei van de ‘groene’ en ‘gezonde’ vastgoedmarkt is er sprake van nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële sector. Dit heeft niet alleen te maken met de nieuwe Europese verordeningen (waaronder o.a. de SFDR), maar ook met de komst van de Environmental Social Governance (ESG) standaard. Het ‘sociale’ element (de ‘S’) van ESG-eisen is voor vele partijen het lastigst te beoordelen. Anders dan milieu- en governance-issues (die makkelijker te definiëren zijn op basis van langjarige marktgegevens en vaak omgeven zijn met solide regelgeving) zijn sociale kwesties veel minder ‘tastbaar’, en zijn er minder bruikbare gegevens voorhanden om aan te tonen hoe ze de prestaties van een bedrijf kunnen beïnvloeden. BBI  helpt investeerders en andere belanghebbenden  hoe zij een uitgebreide ESG-strategie kunnen volgen om sociale risico's en kansen aan te pakken. 

Lees hier wat BBI kan betekenen

SFDR

De zogeheten Sustainable Finance Disclosure Regulation ((EU) 2019/2088), kortweg SFDR, is één van de wetgevende maatregelen die in zijn effect langetermijnbeleggingen in duurzame economische activiteiten en projecten bevordert. De SFDR is een verordening, wat betekent dat deze regelgeving algemene toepassing heeft, verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat. De SFDR verplicht beleggers niet om duurzaam te beleggen. De SFDR introduceert wel transparantieverplichtingen op het punt van duurzaamheid. Kort samengevat rusten die verplichtingen op alle financiëlemarktpartijen (FMP’s) en financiële adviseurs (FA’s) in de ontwikkelings- en distributieketen van financiële producten met een beleggingscomponent. 

Lees hier wat BBI kan betekenen

 Certificeringen

Er is een scala aan beoordelingskaders, instrumenten en benaderingen ontstaan om te evalueren hoe een bouwproject zich kwalificeert in termen van duurzaamheid en gezondheid op de lange termijn.  Er zijn verschillende certificeringen die aangeven hoe duurzaam een gebouw eigenlijk is, waaronder LEED en BREEAM. Maar er zijn ook certificeringen, zoals die van het International WELL Building Institute, die het welzijn van de eindgebruiker in de beoordeling meenemen en invulling kunnen geven aan de "S" criteria bij een ESG rapportage. BBI ondersteunt de diverse partijen in de vastgoedketen met het (her) certificeren van vastgoed, om eenvoudiger aan de wettelijke rapportage-eisen te kunnen voldoen, meer compliant te worden en gebouwen goed te kunnen blijven monitoren en aansturen om ed investeringen te borgen. 

Neem contact op met onze WELL Helpdesk

Waarom BBI partner worden?


Er worden steeds meer, en steeds strengere duurzaamheids- en gezondheidseisen gesteld aan gebouwen en de gebouwde omgeving. Dat leidt tot een sterk toenemende en steeds ingewikkeldere administratieve opgave (i.e. correcte rapportages) voor investeerders, vastgoedeigenaren, assetmanagers en eindgebruikers. BBI is op de hoogte van het labyrint van eisen op dit gebied (ESG, SFDR, Taxonomie enz.) en kan uw organisatie hierin wegwijs maken.

Een duurzame en gezonde werk- en woonomgeving worden steeds meer een rechtsgebied waar handhaving een rol gaat spelen. BBI beschikt over de kennis en ervaring die uw organisatie kan gebruiken om blijvend te voldoen aan compliance vraagstukken met betrekking tot duurzaamheids- en gezondheidsrisico’s.

 

Lees hier verder

BBI vacatures


Wil jij werken bij Blue Building Institute en word jij onze nieuwe collega? Blue Building Institute is een organisatie waarin we mensen samenbrengen om continu het verschil te maken. Dus ben jij net als wij zeer gepassioneerd over verduurzaming en gezondheid in de gebouwde omgeving? Solliciteer dan direct op één van de openstaande vacatures of neem contact met ons op om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Check hier jouw mogelijkheden