top of page

Verplichte ESG rapportage van de EU gedigitaliseerd in SFDR-platform: Stainable


De complete SFDR/RTS is nu volledig digitaal beschikbaar in één platform: Stainable. Wat levert dit op?


Financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs zijn vanaf 1 januari verplicht gedetailleerde ESG rapportages te voegen bij de jaarrekening, conform de eisen van de SFDR/RTS. Ook gelden strikte publicatieverplichtingen rondom de duurzaamheid van producten.


De automated reporting tool verzorgt de rapportages, ondersteunt publicaties en kan ook worden ingezet als onderlegger voor (ESG) strategie: het bepalen van de route naar (uiteindelijk) groene producten.

Blue Building Institute lanceert SFDR Compliant Reporting Tool

Amsterdam, 11 november 2022


Blue Building Institute (BBI) heeft tijdens het drukbezochte Blue Day Event 10 november jl. in het Louwman Museum te Wassenaar de exclusief voor BBI ontwikkelde SFDR Compliant Reporting Tool gelanceerd.


Financieel adviseurs (FA’s) en financiële marktdeelnemers (FMD’s), banken, beleggingsondernemingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, durfkapitaalfondsen en sociaal ondernemerschap fondsen, maar ook pensioenfondsen, vermogensbeheerders en levensverzekeraars moeten bij wet transparant rapporteren en publiceren over hun duurzaamheidsrisico’s conform de SFDR: de Sustainable Finance Disclosure Regulation.


De SFDR verordening is per 1 januari 2023 aangescherpt en uitgebreid met de RTS, ook wel level 2 genaamd, waarin zeer gedetailleerde en complexe aanvullende eisen worden gesteld. Denk hierbij aan berekeningsmethoden en formules, indexen, benchmarks, tekstuele voorschriften en grafische voorschriften zoals taartdiagrammen, staafdiagrammen en flowcharts. Ondernemingen moeten hierover gedetailleerd rapporteren en publiceren in jaarverslagen, op websites, in precontractuele informatie en moeten dit meenemen in de beleidsvorming. De FMD’s en FA’s moeten op productniveau kleur bekennen - grijs, lichtgroen, donkergroen. Dit heeft uiteraard impact op het maatschappelijk aanzien van een product, maar ook op de financiële waarde en het risicomanagement.


De SFDR Compliant Reporting Tool zorgt in de eerste plaats voor SFDR/RTS compliant rapportages, maar faciliteert juist ook het formuleren van strategie en het monitoren van doelstellingen. Ook zorgt het voor de juiste tekstuele toelichtingen waar die zijn voorgeschreven. Het vergemakkelijkt het complexe proces van informatievergaring en informatieverwerking, mede dankzij de crosswalks met onder meer de taxonomie, labels en certificeringen. Vanuit andere ESG-labels, certificaten en benchmarks, is vaak al een deel van de informatie bruikbaar en om te vormen naar de SFDR voorwaarden.


De volledige verordening is vervat in een gebruiksvriendelijke tool die volledig juridisch is getoetst en continue wordt geactualiseerd. API’s zijn optioneel (application programming interface). Ook maakt de SFDR Compliant Reporting Tool direct transparant waar eventuele additionele expertise of andere capaciteit kan worden ingezet. De periodieke management rapportages zijn bovendien zeer geschikt voor het monitoren en managen van de resultaten en zijn uitbreidbaar naar due dilligence rapportages. Data blijven exclusief in het bezit van de gebruiker. De tool is toepasbaar in alle Europese landen en talen.


Alexandra Boot, CEO Blue Building Institute: "De markt is heel snel aan het veranderen. Niks doen aan sustainability is geen optie: je moet kleur bekennen. Juist omdat dit belangrijk is voor je maatschappelijke aanzien, maar ook voor de waardeontwikkeling van je vastgoed en beleggingsproducten. Bovendien is het gekoppeld aan je risicomanagement; accountants gaan dit in de nabije toekomst ook meenemen. We maken het met deze tool makkelijker om sneller en efficiënter compliant te zijn en te blijven, maar ook om je strategie te bepalen en dat is ook heel belangrijk. Uiteindelijk zal de AFM gaan handhaven, en anders doet de rechter het wel op basis van de Europese regelgeving. Kijk maar naar de recente uitspraken rondom de Shell-zaak en de stikstofuitspraak.”


Meer lezen over de Blue Building Network Day 2022 kan hier.

Comments


bottom of page