top of page

Nieuwe Europese regelgeving strijdt tegen greenwashing

Afgelopen zomer heeft het Europees Parlement bijna geruisloos nieuwe regelgeving goedgekeurd die vergaande verantwoording vraagt van financiële marktdeelnemers, waaronder banken, pensioenfondsen en ook veel vastgoedondernemingen.


Deze regelgeving is op 14 augustus 2022 in werking getreden en stelt ongekend gedetailleerde eisen aan wat en hoe men vanaf 1 januari 2023 moet gaan rapporteren. De wetgeving omvat 68 duurzaamheidsvraagstukken, 4 berekeningen en 5 bijlagen die in een vast format gerapporteerd moeten worden. Een lastige opgave voor diegenen die meerdere beleggingsfondsen bezitten, beheren of adviseren.


Allereerst moeten vastgoedondernemingen bijna 200 pagina’s doorworstelen met juridische teksten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, maar ook moet er veel informatie verzameld worden. Het berekenen van energiebesparing en het aangeven van uw CO2-footprint is voor de meesten nog te doen, maar het verantwoorden van de ‘S’ van Social en de 'G' van Governance is een andere uitdagende opgave. BBI, opgericht in 2015, heeft vooruitlopend op de Europese regelgeving, een platform ontwikkeld waarin geautomatiseerd rapportages kunnen worden gegenereerd. De werkwijze werkt zoals het invullen van uw inkomstenbelastingformulier, voor iedereen toegankelijk en te doen.

Eerst moet u nagaan of u onder het toepassingsbereik van de nieuwe regelgeving valt; bent u een financiële marktdeelnemer c.q. financieel adviseur, ja of nee? Via een geautomatiseerd vragenformulier wordt de gebruiker door een beslisboom meegenomen. Het overgrote deel is financiëlemarktdeelnemer, ook al realiseert men zich dat niet.


Automatisch rapporteren

Het platform biedt vervolgens de handvatten om de vereiste ESG-rapportage te genereren op basis van eigen data en modelteksten. Daarnaast bieden wij een helpdesk die u kan ondersteunen bij het ophalen, verwerken en/of uitleggen van benodigde informatie. Het voordeel van automatisch rapporteren zit erin dat u niet ieder jaar opnieuw door vragenlijsten hoeft door te worstelen, maar met updates kan volstaan. Het scheelt niet alleen in kosten, maar simpelweg ook in de handling, aangezien personeelstekorten alleen maar groter zullen worden. Niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bovengenoemde Europese regelgeving kan grote gevolgen met zich meebrengen, zoals een bestuurlijke boete oplopend tot €5.000.000,00 opgelegd door de AFM. Bij Deutsche Bank is zelfs al een inval gedaan, op verdenking van greenwashing. Ook voor de waarde van het vastgoed kan non-compliance grote gevolgen hebben, zoals afwaardering van het vastgoed of het uitblijven van goedkeuring op het jaarverslag door de accountant.


Linksom of rechtsom, rapporteren volgens de RTS Level 2 is noodzakelijk.


Voor meer informatie over deze nieuwe Europese regelgeving of over ons geautomatiseerde rapportageplatform Stainable, neem contact op met Blue Building Institute.
Comments


bottom of page