top of page

Aardgas en kernenergie opgenomen in de RTS

De Europese Commissie heeft op 17 februari 2023 een Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/363, tot wijziging en rectificatie van de Regulatory Technical Standards (RTS), (EU) 2022/1288, gepubliceerd. Met de wijziging worden de templates aangepast voor de blootstelling van financiële producten aan beleggingen in ecologisch duurzame activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie. Verder hebben de Europese toezichthoudende autoriteiten, de ESA’s, opgemerkt dat de kruisverwijzingen in de periodieke informatieverschaffing op twee punten moesten worden gewijzigd, omdat deze foutief waren. De Gedelegeerde Verordening treedt drie dagen na publicatie, vanaf 20 februari 2023, in werking.Ondanks de nodige kritiek heeft de Europese Commissie ervoor gekozen de twee energiebronnen voorlopig in te zetten om de overgang naar een groenere samenleving te bevorderen. Politieke meningsverschillen tussen lidstaten hebben geleid tot het besluit om de kwestie van gas- of nucleaire activiteiten apart van de totstandkoming van de RTS te behandelen. De wijzigingen in de RTS zijn noodzakelijk om transparantie te bieden over investeringen in op de Taxonomieverordening afgestemde gas- en nucleaire economische activiteiten. Deze disclosures helpen beleggers om weloverwogen beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.

コメント


bottom of page