top of page

CSRD treedt op 5 januari 2023 in werking

Op 16 december 2022 is de richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage van ondernemingen ("CSRD") gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De CSRD treedt op 5 januari 2023 in werking en de EU-lidstaten hebben tot 6 juli 2024 de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.


De CSRD zal de huidige regeling in het kader van de EU-richtlijn niet-financiële rapportage ("NFRD") vervangen en zal van toepassing zijn op alle grote EU-ondernemingen (ongeacht of en waar zij zijn genoteerd). Ook niet-EU-bedrijven met substantiële activiteiten in de EU zullen hieraan moeten voldoen. Beursgenoteerde kmo's zullen ook binnen het toepassingsgebied vallen, maar ze zullen meer tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels aan te passen.


De CSRD introduceert meer gedetailleerde rapportagevereisten voor een breed scala aan ESG-aangelegenheden in overeenstemming met de verplichte Europese normen voor duurzaamheidsrapportage.


Duurzaamheidsinformatie moet worden gerapporteerd in een speciaal gedeelte van het bestuursverslag (management) als onderdeel van de jaarrekening, digitaal worden 'getagd' in elektronische rapportagevorm en onderworpen zijn aan een onafhankelijke audit. Rapporterende ondernemingen zullen ook verplicht zijn om informatie op te nemen op grond van artikel 8 van de EU-taxonomieverordening.

De rapportageverplichtingen uit hoofde van de CSRD zullen gefaseerd van toepassing worden, van boekjaar 2024 (verslagjaar 2025) tot en met boekjaar 2026 (verslagjaar 2027).
Comments


bottom of page