top of page

AFM geeft tot 1 september de tijd om wijzigingen fossiel gas en kernenergie door te voeren

Op 17 februari werden de langverwachte wijzigingen op de Regulatory Technical Standards (RTS), behorende bij de SFDR ingevoerd. Als gevolg daarvan moeten ondernemingen die duurzame financiële producten aanbieden extra informatie publiceren over of, en zo ja hoeveel, er belegd is in de categorieën fossiel gas en kernenergie. De AFM heeft ondernemingen tot 1 september 2023 de tijd gegeven om de wijzigingen door te voeren.


Financiëlemarktdeelnemers zullen deze informatie zowel vooraf in het prospectus van het financiële product als in de jaarrapportage moeten opnemen en deze informatie zal in speciaal daarvoor ontworpen templates moeten worden gepubliceerd. Hoewel de wijzigingen drie dagen na publicatie ingingen, krijgt de sector dus een half jaar de tijd om de nieuwe regels door te voeren. Hierna zal de AFM deze nieuwe manier van rapporteren in het toezicht meenemen.

Comments


bottom of page