top of page

Neem transmissie corona via aerosolen serieus

Neem transmissie van corona via aerosolen serieus en neem snel maatregelen om verdere verspreiding van het virus dit najaar te voorkomen. Die oproep doen specialisten en onderzoekers Hans in ’t Veen, Maurice de Hond en Atze Boerstra in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.


Uit het artikel blijkt dat ventilatie in gebouwen een cruciale rol speelt om de verspreiding van het virus te voorkomen. In hun conclusie schrijven de onderzoekers: 'Hoewel het voorgaande niet onomstotelijk bevestigt dat transmissie van SARS-CoV-2 via aerosolen in de lucht plaatsvindt, zijn er veel argumenten om deze transmissieroute serieus te nemen. Het bewijs voor transmissie via aerosolen lijkt op zijn minst even sterk te zijn als het bewijs voor overdracht via druppels en oppervlakken, waar het beleid in Nederland op gebaseerd is.'Een internationale groep van 239 wetenschappers heeft eerder in een open brief een dringende oproep aan de WHO gedaan om hier actie op te ondernemen. In ’t Veen, De Hond en Boerstra vragen de overheid en het RIVM om de transmissieroute via aerosolen serieus te nemen, zowel waar het gaat om stimuleren van onderzoek als bij het nemen van preventieve maatregelen, vooruitlopend op het komende stookseizoen.


'Er is er haast geboden als we maatregelen willen nemen. In het najaar ontstaan ideale omstandigheden voor een tweede golf. Men zal meer verkeren in binnenruimtes, er zullen minder ramen en deuren openstaan, mechanische ventilatiesystemen gaan – deels automatisch – weer in de recirculatiestand en er is een afname van de absolute luchtvochtigheid van de buitenlucht – en daarmee dus ook van de relatieve luchtvochtigheid binnenshuis.'


De auteurs wijzen erop dat Artikel 3 van de Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn om adequate voorzorgsmaatregelen in de werkcontext te nemen, rekening houdend met de stand van de wetenschap. Daarom moet de overheid actief inzetten op het optimaliseren van luchtverversing, niet alleen in overheidsinstellingen en ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen, huisartsenpraktijken, kantoren, restaurants en scholen, en tijdens bezoeken door de thuiszorg.

コメント


bottom of page