top of page

Meer onderzoek nodig naar effecten betere luchtkwaliteit gebouwen

De coronacrisis geeft een forse impuls aan het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van betere luchtkwaliteit en temperatuurregeling in gebouwen.

Dat zegt Veronika Földváry Ličina die werkt als consultant en projectmanager voor Delos. Delos is het bedrijf achter de WELL-standaard voor gezonde gebouwen.

Földváry Ličina gaat ook in de vraag welke maatregelen gebouweigenaren kunnen nemen om de gebruikers van hun gebouw meer veiligheid te bieden. Naast hygiëne zijn de luchtkwaliteit en temperatuur cruciaal. ‘Het is allereerst erg belangrijk een gezond binnenklimaat te bieden. Het moet geen circulerende lucht zijn, maar moet van buiten in het gebouw komen en moet zeker gefilterd worden. De temperatuur van de lucht is belangrijk. Dit zijn cruciale onderdelen die de WELL Standaard goed beschrijft.’


Vuile lucht in Nederland

Földváry Ličina citeert een recente studie van de World Bank naar het verband tussen luchtvervuiling en gevoeligheid voor het coronavirus. Uit de studie blijkt dat mensen in dichtbevolkte gebieden met een relatief hoge luchtvervuiling, zoals in Nederland, twee keer zo gevoelig zijn voor infectie. De gevoeligheid voor corona is onderzocht in honderden gemeenten in Nederland. De resultaten laten zien dat atmosferisch fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 een zeer significante voorspeller is van het aantal bevestigde COVID-19-gevallen en gerelateerde ziekenhuisopnames.


Meer weten over luchtkwaliteit en invloed temperatuur

De wetenschapper bepleit meer onderzoek om de relatie tussen virussen zoals corona en gezondheid in gebouwen beter te begrijpen. ‘Ik denk dat we vooral meer moeten weten over luchtkwaliteit en thermisch comfort. We besteden het grootste deel van onze tijd tussen vier muren en staan bloot aan de lucht die we inademen. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gebruikers van een gebouw gezonde lucht inademen. We weten dat COVID-19 via de lucht kan worden overgedragen. Er is meer onderzoek nodig naar de relatie tussen COVID-19 en luchtkwaliteit. We weten ook dat er een correlatie is tussen temperatuur en COVID-19. De assumptie is dat een hogere temperatuur de kans verkleint om geïnfecteerd te raken. Maar dat is andere onderzoeksvraag die ik graag beantwoord zou zien.’

Volledige tekst interview

Dag allemaal. We hebben vandaag een prominente gast, Veronika Földváry Ličina, die werkt als consultant en projectmanager voor Delos. Delos is het bedrijf achter de WELL-standaard voor gezonde gebouwen.


Welkom Veronika, kan je ons eerst iets vertellen over je werk aangaande de wetenschap rond gebouwen?

Dank je Paul en dank je voor vriendelijke uitnodiging. De laatste 6,7 jaar heb ik gewerkt rond het onderwerp wetenschap en gebouwen voor mijn doctoraal en als research student aan de Berkeley Universiteit. Mijn belangrijkste onderwerpen qua onderzoek zijn binnenklimaat en thermisch comfort.


Ik vind het erg interessant om je vragen hoe je als wetenschapper tot nu toe de COVID-19 crisis hebt ervaren.

De afgelopen maanden hebben onze wetenschap een nieuwe richting gegeven. Wat ik heb gemerkt is echt een versnelling van activiteiten en acties. Normaliter als we bezig zijn met wetenschap, kost het maanden of misschien jaren om een studie te doen en een onderzoek te publiceren. Corona zorgt ervoor dat de wetenschap sneller reageert. Na 3-4 maanden COVID-19 zien we dat er veel werk is voor wetenschappers, in het publiceren van onderzoek en resultaten. Persoonlijk zie ik dus dat het allemaal sneller gaat. Ik zie ook nieuwe mogelijkheden als het gaat om funding van onderzoek.


Een van de zaken die naar voren kwam als heel belangrijk is schoonmaken. Welke inzichten kan je met ons delen die van belang zijn voor eindgebruikers en de eigenaren gebouwen?

Ik zou vier punten willen aanhalen die met name belangrijk zijn, met name ten aanzien van de werkplek die we met anderen delen, vaak met honderden collega’s. Het wassen van handen staat op de eerste plaats. Als we een ruimte binnengaan of verlaten is het wassen van handen erg belangrijk, een onderdeel van onze dagelijkse hygiëne. Een ander belangrijk is hoe we zelf met onze hygiëne omgaan. We hebben niet door hoe vaak we onze telefoon aanraken, nadat we andere dingen hebben aangeraakt. Dit kan bacteriën overdragen. De telefoon zit propvol bacteriën, dus die moeten we echt goed schoonmaken.


En gebouweigenaren zouden moeten helpen om de juiste faciliteiten hiervoor te bieden?

Precies, werknemers moeten toegang hebben tot schoonmaak producten. Naast de mobiele telefoons zou ik zaken willen noemen als laptops, desktop computer, afstandsbedieningen, lichtknopjes. Normaliter besteden we daar bijna geen aandacht aan, maar in deze tijden is het zeer belangrijk. Een ander punt dat ik zou willen noemen: voor ik mijn werk beëindig aan de computer, bijvoorbeeld voor de lunch, dan reinig ik de computer en was ik mijn handen voordat ik naar de keuken ga en mijn lunch klaarmaak. Dus voordat ik voedsel aanraak. Het is erg belangrijk. En tenslotte zou ik willen aanraden de werkplek zelf goed te reinigen, omdat je niet weet wie er daarna gebruik van gaat maken. Dit zijn de vier belangrijkste dingen. Daarnaast zijn er de andere basiszaken zoals goede ventilatie, schone lucht op de werkplek en het houden van voldoende afstand.


Een ander onderwerp van onderzoek is de link tussen luchtvervuiling en gevoeligheid voor het coronavirus. Hoe zit dat?

Ja, dat is erg interessant want door COVID-19 zijn we minder gaan reizen: er wordt minder gevlogen en gereden we zijn veel meer vanuit huis gaan werken. Ik vond een heel interessante studie die is een link geeft naar Nederland. Het is een studie door de World Bank. Zij stellen dat mensen in gebieden met een relatief hoge luchtvervuiling, hoger dan de standaard, twee keer zo gevoelig zijn voor infectie. De gevoeligheid voor corona is onderzocht in honderden gemeenten in Nederland. De resultaten laten zien dat atmosferisch fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 een zeer significante voorspeller is van het aantal bevestigde COVID-19-gevallen en gerelateerde ziekenhuisopnames. Zoals je weet leidt luchtvervuiling tot meer mensen met problemen aan de luchtwegen. COVID-19 is ook een ziekte aan de luchtwegen dus er kan een link zijn tussen de luchtvervuiling en de gevoeligheid voor corona. Het zal nog wat tijd kosten, maar ik ben er van overtuigd dat er meer studies zullen komen die dit zullen aantonen.

Het is dus echt de moeite waard om de lucht schoon te houden in Nederland. Even nog vanuit het perspectief van de gebouweigenaren: welke maatregelen kan je nemen om eindgebruikers veiligheid te bieden?

Ik denk dat deze vraag het best kan worden beantwoord vanuit het perspectief van de onderdelen van de WELL Building Standard. Het is allereerst erg belangrijk een gezond binnenklimaat te bieden. Het moet geen circulerende lucht zijn, maar moet van buiten in het gebouw komen en moet zeker gefilterd worden. De temperatuur van de lucht is belangrijk. Dit zijn cruciale onderdelen die de WELL Standaard goed beschrijft. Ook belangrijk is de gezondheid van de gebruikers van het gebouw zelf door gezonde voeding te bieden. We moeten goed voor ons lichaam zorgen: vitaminen, supplementen, toegang tot verse groenten en fruit. Zo versterken we ons immuunsysteem. Dat zorgt ervoor dat de risico’s om geïnfecteerd te raken afnemen. Beide onderdelen worden duidelijk omschreven door de WELL Building Standard.


Je zei aan het begin van het gesprek dat onderzoek naar gezondheid en de gebouwde omgeving meer en meer aandacht krijgt. Welk onderzoek zou je graag willen zien waardoor we de relatie tussen gezondheid en gebouwen beter begrijpen?

Ik denk dat we vooral meer moeten weten over luchtkwaliteit en thermisch comfort. We besteden het grootste deel van onze tijd tussen vier muren en staan bloot aan de lucht die we inademen. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gebruikers van een gebouw gezonde lucht inademen. We weten dat COVID-19 via de lucht kan worden overgedragen. Er is meer onderzoek nodig naar de relatie tussen COVID-19 en luchtkwaliteit. We weten ook dat er een correlatie is tussen temperatuur en COVID-19. De assumptie is dat een hogere temperatuur de kans verkleint om geïnfecteerd te raken. Maar dat is andere onderzoeksvraag die ik graag beantwoord zou zien. In het algemeen krijgt het wetenschappelijk onderzoek naar het operationele aspect van gebouwen meer prioriteit.


Ik wil je graag bedanken Veronika. Je hebt ons inzicht gegeven in de laatste ontwikkelingen als het gaat om onderzoek naar gezondheid en de gebouwde omgeving. Bedankt en tot ziens bij onze volgende gesprek met een een professional die zich inzet voor meer gezondheid in de gebouwde omgeving.

Comments


bottom of page