top of page

IWBI: nieuwe gebouwstandaard veiligheid en gezondheid post-corona

Het International WELL Building Institute (IWBI) lanceert twee nieuwe internationale standaarden voor gezondheid in gebouwen, de WELL Health-Safety Rating en WELL Workforce.


De WELL Health-Safety Rating is specifiek gericht op eigenaren en managers die hun gebouwen in het post-COVID-19-tijdperk gezond en veilig willen maken. WELL Workforce richt zich op gebruikers van die gebouwen en concentreert zich op de gedrags zijde van mensen om gezondheid en veiligheid op de werkplek te verbeteren.

Paul Scialla, oprichter en CEO van Delos, het bedrijf dat het voortouw nam bij het ontwikkelen van de WELL Building Standard, die wordt beheerd door het International WELL Building Institute: ‘Een onafhankelijke beoordeling van de gezondheid en veiligheid is als een zegel op de voordeur. Dit kan een winkel zijn, een supermarkt, bioscoop, stadion, kantoor of hotel zijn (...) Als het maar vier muren heeft.’Door derden geverifieerd

De WELL Health-Safety Rating biedt een op bewijzen gebaseerde, door derden geverifieerde rating die zich richt op operationeel beleid, onderhoudsprotocollen en ontwerpstrategieën om een gebouw geschikt te maken voor post- COVID-19-omgeving. De WELL Health-Safety Rating is een van de eerste tastbare resultaten van het werk van IWBI's Task Force COVID-19. Dit is een groep van bijna 600 volksgezondheid deskundigen, virologen, overheidsfunctionarissen, academici, architecten, ontwerpers, bouw wetenschappers en vastgoedprofessionals. De workforce werd eind maart opgericht en is het antwoord van IWBI op de corona crisis.


Vertrouwen voor wie een gebouw betreedt

De WELL Health-Safety Rating biedt een gecentraliseerde aanpak om de inspanningen van eigenaren en managers van gebouwen te valideren. Het maakt gebruik van inzichten afkomstig van de IWBI COVID-19 Task Force, naast richtlijnen voor de verspreiding van COVID-19 en andere luchtweginfecties ontwikkeld door onder meer de World Health Organization (WHO) en toonaangevende academische en onderzoeksinstellingen. Onderdeel zijn ook de kernprincipes die al zijn vastgesteld door de WELL Building Standard van IWBI. Deelname aan het programma vereist het jaarlijks indienen van documentatie over beleid, protocollen en strategieën, gecontroleerd door derde partijen. Paul Scialla beklemtoont het belang van validatie door een derde partij richtlijnen voor gezondheid en veiligheid te toetsen ​​aan de wetenschap, om structuur te geven en daarmee validiteit. ‘We kunnen dit niet doen door zelfcertificering of door mensen die alleen maar met richtlijnen komen, zelfs als ze geweldig zijn. De informatie moet door derden worden geverifieerd. Dat resulteert in dat bewijs van vertrouwen voor iedereen die een gebouw betreedt.’

VOLLEDIGE TEKST INTERVIEW

Hallo allemaal, mijn naam is Paul Wessels en ik ben vereerd om vandaag met onze gast te praten: Paul Scialla. Paul is de oprichter en CEO van Delos, het bedrijf dat het voortouw nam bij het ontwikkelen van de WELL Building Standard, die wordt beheerd door het International WELL Building Institute. Nu, in de post-covid-19 wereld, is gezondheid belangrijker dan ooit en Delos en IWBI hebben het de laatste tijd druk gehad.Het International Well Building Institute introduceert twee nieuwe standaarden, de Well Health-Safety Rating and Well Workforce. Waarom?

We hebben het de afgelopen tijd erg druk gehad. We zijn begin februari gestart met een zeer grote werkgroep onder leiding van de Amerikaanse Surgeon General Richard Carmona. De werkgroep omvat bijna 600 virologen, wetenschappers, bouw wetenschappers, gedragswetenschappers. We wilden inzoomen op het onderwerp van gezondheid en veiligheid. Het is duidelijk dat de WELL Building Standard in grote lijnen alle categorieën omvat die voor mensen van belang zijn.

Maar dit pathogeen betreft COVID-19. We vonden het belangrijk in te zoomen op zaken als als preventie, paraatheid, veerkracht en herstel als het gaat om gebouwen. De industrie wil aanwijzing en regie met betrekking tot beste praktijken. Het gaat hier immers om de pathogene zorgen rond COVID-19.


Kun je uitleggen waarom op bewijs gebaseerde, door derden geverifieerde beoordelingen zo belangrijk zijn in de post COVID-19-wereld?

Er worden veel richtlijnen opgesteld, wat geweldig is. Veel organisaties doen geweldig werk en inspanningen. Voor dit alles zijn wij (als IWBI, red.) een centraal platform. Het is belangrijk om validatie door een derde partij te bieden om die richtlijnen te toetsen ​​aan de wetenschap, om structuur te geven en daarmee validiteit. Daarnaast is belangrijk dat af te sluiten met een certificering, een teken van vertrouwen. Een beoordeling van de gezondheid en veiligheid is als een zegel op de voordeur. Dit kan een winkel zijn, een supermarkt, bioscoop, stadion, kantoor of hotel zijn. In principe kan men voor elk gebouw documenten indienen om aan te tonen dat het voldoet aan de richtlijnen voor de veiligheid en de gezondheid. Het is een subset van de volledige WELL Building Standard. Wat we hebben gevonden zijn ongeveer 15 functies die super relevant zijn voor de gezondheid, Veiligheidsproblemen met ziekteverwekkers hebben geleid tot toevoeging van nog een paar details. Deze nieuwe standaard start over een paar weken en iedereen kan documenten indienen.

Ik denk dat het belangrijk is voor het Nederlandse publiek te begrijpen dat verzamelen, controleren en goedkeuren het nieuwe normaal is als we praten over gezondheid in gebouwen, nietwaar? Het bewijs moet er elke keer zijn.

Ja absoluut. Het is gewoon té belangrijk. We kunnen dit niet doen door zelfcertificering of door mensen die alleen maar met richtlijnen komen, zelfs als ze geweldig zijn. De informatie moet door derden worden geverifieerd. Dat resulteert in dat bewijs van vertrouwen voor iedereen die een gebouw betreedt.


En als we het hebben over de nieuwe normen die nu gelanceerd worden, moeten deze dan elk jaar vernieuwen?

Ja, de beoordeling van gezondheid en veiligheid moet jaarlijks geschieden. Dus het certificaat bevat duidelijk het jaar van controle, in dit geval 2020, en wordt uiteraard uitgegeven door het International Well Building Institute. Het gaat om een jaarlijkse beoordeling van de documenten om er zeker van te zijn dat alle richtlijnen aanwezig zijn. En dat beperkt zich niet alleen tot COVID-19. Het gaat om een bredere aanpak van ziekteverwekkers en gezondheid, onafhankelijk of we nu in de toekomst nieuwe ziektes zullen zien of niet. Dit is een toekomstbestendige aanpak met de juiste richtlijnen die zich richten op gezondheid en veiligheid. Nogmaals, het gaat hier om een subset van de bredere WELL Building Standard.


Voor welke soorten onroerend goed is de WELL Health-Safety Rating geschikt?

Als het vier muren en een dak heeft, dan kan het worden beoordeeld. En dat is belangrijk. Mensen gaan restaurants binnen, supermarkten, bibliotheken, scholen, kantoorgebouwen, gebouwen voor gemengd gebruik of zelfs grote stadions. We krijgen momenteel interesse vanuit sectoren over de gehele wereld. Dus eigenlijk elk type, elke typologie.


Wat zijn de kosten voor de certificering?

De inzet was het niet kostbaar te maken. Het gaat om een beoordeling van documenten door een derde partij als je kijkt naar de benodigde middelen. Als we kijken naar de jaarlijkse kosten voor de school, NGO of non-profit bedrijf praat je over misschien $ 500 per jaar. Dit kan oplopen tot circa $ 850 per jaar voor bijvoorbeeld een restaurant die onderdeel is van een keten. Er zijn schaalvoordelen mogelijk als de documentbeoordeling op bedrijfsniveau kunnen uitvoeren. Voor een groot kantoorcomplex moet je denken aan $ 3.500 tot $ 4.000 per jaar.


Wat is de relatie met WELL, de standaard voor gezondheid in de gebouwde omgeving?

Oh, ze sluiten perfect aan. De beoordeling van gezondheid en veiligheid is de weg naar het behalen van certificering volgens de volledige WELL Building Standard. Men verdient duidelijk punten omdat er normen worden gehaald die relevant zijn WELL Building Standard. Dus een eerste goede stap voor een gebouw is om de veiligheidsclassificatie voor de gezondheid te behalen met documentcontrole door derden. Vervolgens kan men doorgaan met de volledige reis naar een goed gecertificeerd gebouw, tot en met WELL Platina.


Wat is het idee achter WELL Workforce, waarbij werknemers betrokken zijn? Ik vind dit interessant omdat je probeert de mensen te bereiken die echt in de gebouwen wonen, die de gebouwen gebruiken.

Dit is een standaard die zeer binnenkort wordt gelanceerd, waarschijnlijk eind deze maand (juni 2020, red.). We moeten ons ook concentreren op de gedrags zijde. Als je naar de pathogene omgeving kijkt, dan hebben we te maken met besmetting via de lucht, besmetting via het oppervlakte en besmetting door menselijk gedrag.


Hoe komen mensen in een gebouw samen en hoe doen we dat veilig? WELL Workforce is een programma, met onder andere veel video’s, dat bedoeld is voor bedrijven om effectieve communicatie met hun werknemers over ‘best practices’ mogelijk te maken. Dit is iets waarvan we dachten dat het nodig was. Naast het werken aan een op bewijzen gebaseerde structuur van gezondheid en veiligheid is zeer effectieve communicatie met werknemers belangrijk. Dit in de vorm van een jaarlijkse goede praktijkopleiding. We zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van een aanpak waarmee kunnen helpen gedrag van mensen te beïnvloeden in een breder gezondheids- en welzijns portaal. Het is een corporate wellness-programma, zo je wilt. En dit jaar is er natuurlijk een module van 30 minuten met training over COVID-19 bijgekomen. Maar het is breder dan dat en richt zich op alle categorieën als het gaat om wellness.


De corona-crisis heeft het onderwerp gezondheid en de gebouwde omgeving nog meer op de kaart gezet. Wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Dat is interessant. We zijn al bijna 8 jaar bezig met het combineren van gezondheidswetenschappen. De eerste vier jaar hebben we met puur onderzoek en een enorme hoeveelheid middelen gezondheidswetenschappen gecombineerd met kennis over het gebouw. Dit alles om de impact van het gebouw op ons als mensen effectief te begrijpen. We hebben alles bekeken: standaarden voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit verlichting, thermische akoestiek, H.R. protocollen, operationele protocollen. Dit alles is onderdeel van een veel groter geheel.


Door de recente ontwikkelingen met COVID-19 is voor mensen duidelijk geworden hoezeer onze gebouwde omgeving ertoe doet als het om gezondheid gaat. Wat we aanraken is belangrijk, wat we inademen. Dit is eigenlijk gewoon de zoveelste katalysator voor dit begrip. Helaas is er zo'n pandemie voor nodig om het echt dicht bij de mensen te brengen.

Dit brengt alleen maar meer aandacht voor het feit dat we het grootste deel van onze tijd binnenshuis zijn en dat de elementen die ons binnenshuis omringen erg belangrijk zijn. Onze gezondheid en ons welzijn. En dat is echt de basis van de hele beweging rond gezondheid en de WELL Building Standard.


Dus dit is een soort startpunt, als je wilt. Te beginnen met gezondheid en veiligheid komt validatie van gezondheid in een veel breder gesprek terecht. Begrip dat verlichting moet bijdragen aan een gezond 24-uurs ritme en effecten op onze energieniveaus en slaappatronen. Goed gefilterde lucht en water, thermische akoestiek, al deze elementen die niet alleen tot veiligheid kunnen leiden, maar ook tot meer gezondheid, welzijn en een langer leven.


Bedankt Paul, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview en ik zeg tegen iedereen: ik hoop je snel weer te zien bij een nieuwe uitzending waarin we gezondheid en de gebouwde omgeving bespreken.

Comentarios


bottom of page