top of page

Interview BNR: 'Internationale standaarden gezondheid en veiligheid hard nodig'

Betere (internationale) standaarden voor gezondheid en veiligheid van gebouwen zijn hard nodig, zo betoogde Alexandra Jurgens-Boot, directeur Blue Building Institute, afgelopen week in een interview op BNR Nieuwsradio.

Neem bijvoorbeeld het onderwerp ventilatie (kerngebied lucht- en waterkwaliteitsbeheer). Uit buitenlandse en ook Nederlandse onderzoeken blijkt dat overdracht van virussen en ook Covid 19 kan plaatsvinden via de lucht (aerosolen transmissie).


Aerosolen transmissie

Ventilatie kan verspreiding en besmetting met name in de binnenruimte voorkomen. In de buitenlucht blijkt nauwelijks besmettingsgevaar. De risico’s komen bij alle gebouwen naar voren, ook bijvoorbeeld bij scholen. De kinderen vormen weliswaar geen besmettingsgevaar, maar ouders en leraren wel. Veel scholen worstelen met een zeer slecht binnenklimaat en over het algemeen onvoldoende ventilatie.

Onze moederorganisatie International Well Building Institute (IWBI) heeft zeer recent de WELL Health -Safety rating for facilities operations @ management gelanceerd. Het is een afgeleide certificering van de International Well Building Standard. Het protocol is laagdrempelig en zeer betaalbaar. De certificering is opgezet door het Covid 19 team van IWBI.


Betrouwbaarheidscertificaat

De WELL Health-Safety Rating is een betrouwbaarheidscertificaat dat aangeeft dat er maatregelen zijn getroffen voor de gezondheid en veiligheid van mensen die allerlei soorten ruimtes betreden, dat die maatregelen een wetenschappelijke basis hebben en geverifieerd zijn door een derde partij.

Net als in veel andere landen zijn ook in Nederland gebouweigenaren en werkgevers op zoek hoe ze de nodige stappen kunnen nemen om prioriteit te geven aan de gezondheid en veiligheid van hun personeel, bezoekers en andere belanghebbenden. Ze lopen er tegenaan dat er onvoldoende richtlijnen zijn en ook onvoldoende regelgeving.

De WELL Health-Safety Rating is er voor alle soorten gebouw en faciliteiten, en is een evidence-based rating met verificatie door een derde partij, gericht op operationeel beleid, onderhoudsprotocollen en ontwerpstrategieën om een post-COVID-19-omgeving aan te pakken. Deelname aan het programma vereist het indienen van documenten aangaande beleid, protocollen en strategieën, voor een beoordeling door een derde partij en een jaarlijkse verificatie.


De WELL Health-Safety Rating omvat 21 kenmerken in de volgende kerngebieden, waaraan minimaal 15 moeten worden voldaan:


De 5 kerngebieden zijn:

  1. Reinigings- en ontsmettingsprocedures

  2. Programma's om voorbereid te zijn op noodsituaties

  3. Faciliteiten die de gezondheid van mensen bevorderen

  4. Lucht- en waterkwaliteitsbeheer

  5. Het mobiliseren en betrekken van stakeholders en communicatie

Voor meer uitgebreide informatie zie https://v2.wellcertified.com/health-safety/en/overview


Bouwregelgeving schiet tekort

Vanuit de bouwregelgeving schiet de Nederlandse overheid tekort. Europese richtlijnen op het gebied van gezond binnenklimaat zijn bij ons niet in regelgeving (onder andere het Bouwbesluit) geïmplementeerd.

Maar ook voor de werkgever zélf biedt de een internationale standaard als de WELL Health-Safety Rating een waarborg tegen risico’s. Het is belangrijk te weten dat onze Arbowetgeving een aantal verplichtingen oplegt:

  • De werkgever moet voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zorgen

  • De werkgever moet een risicoanalyse maken en een plan van aanpak in verband met de risico’s opstellen.

Volgens deskundigen weten weinig werkgevers wat zij moeten opnemen. Zij worden ook niet voorgelicht over het feit dat onvoldoende ventilatie tot extra besmettingsgevaar kan leiden. Het afplakken van vloeren met een kruis en een handpomp plaatsen is volstrekt onvoldoende als één persoon in een slecht geventileerde ruimte een besmettingshaard kan creëren. Dat dit kan gebeuren is al gebleken in slachthuizen.


Aansprakelijkheid

Werknemers zouden hun werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor het in gebreke blijven van het treffen van adequate maatregelen om Covid 19 en andere levensbedreigende virussen te bestrijden. Maar die zullen zich op ( falend ) overheidsbeleid beroepen. Dit is voer voor juristen.


De WELL Health & Safety Rating voor facility operations en management kan werkgevers, eigenaren heel goed helpen het bewijs te bieden dat zij er alles aan gedaan hebben om verspreiding van virussen te voorkomen en of te beperken. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat een zelfs met een minimum aan buitenlucht ventilatie de transmissie van griepvirussen wordt verlaagd, vergelijkbaar met dat in het gebouw 50-60 % van de mensen gevaccineerd zouden zijn.Comments


bottom of page