top of page

ESG-factoren hebben steeds grotere invloed op investeerders en gebruikers

CBRE heeft onderzoek uitgevoerd om te ontdekken hoe partijen in de Britse vastgoedmarkt reageren op ESG-kwesties, zoals klimaatverandering, afval, welzijn, gelijkheid etc. Het onderzoek vond in 2022 plaats in het Verenigd Koninkrijk en verzamelde informatie van 220 respondenten, onderverdeeld in investeerders en gebruikers van vastgoed. Het rapport vergelijkt de resultaten uit 2022 met CBRE's duurzaamheidsenquête van 2021 en benadrukt hierbij het toegenomen belang van ESG-kwesties onder invloed van regelgeving, energieprijzen en de vraag van consumenten.


De enquête toont aan dat milieukenmerken een belangrijke rol spelen in beslissingen van de respondenten, wat kan leiden tot hogere prijzen of zogeheten “brown discounts”. We zien dat 41% van de respondenten bereid is een hogere prijs te betalen als een gebouw een groen label heeft, zoals BREEAM- en WELL. Daarnaast blijkt dat 51% van de respondenten een hogere prijs zou willen betalen voor kenmerken die de fysieke en mentale gezondheid van gebruikers bevordert.

Al met al hebben ESG-factoren een steeds grotere invloed op investeerders en gebruikers. Beleggers profiteren van duurzame producten door toegang te hebben tot groene fondsen, de kosten te minimaliseren en hun concurrentievermogen te behouden. Gebruikers optimaliseren de kwaliteit van hun leven door hun gezondheid en welzijn te verbeteren en de negatieve effecten van vervuiling in te perken.


Slechte beschikbaarheid of kwaliteit van gegevens blijft de grootste uitdaging voor het bereiken van de ESG-doelstellingen. Inspanningen om het verzamelen van nauwkeurige gegevens te verbeteren zijn essentieel voor de implementatie van ESG-doelen. Automatisering van het proces is een van de belangrijkste oplossingen voor deze uitdaging. Met Stainable hebben wij een rapportageplatform gecreëerd dat voldoet aan de vereisten van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Tevens bieden wij diensten aan voor het systematisch verzamelen van data in lijn met de ESG-indicatoren. De SFDR biedt transparantie voor de investeringen van financiëlemarktdeelnemers en richt zich ook op de vastgoedmarkt.

Comments


bottom of page