top of page

AFM gaat strenger toezicht houden op groene claims

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij de presentatie van het Jaarverslag 2022 aangegeven dat er strenger toezicht gehouden zal worden op duurzaamheid en de transparantie van bedrijven over duurzaamheidsclaims. Als de belegging claimt groen te zijn, dan zal het financiële product dat ook moeten waarmaken. Beleggers kiezen vaak bewust voor een belegging met een duurzame doelstelling. Het is dan ook belangrijk dat zij kunnen vertrouwen dat de vlag de lading dekt.

“Een financiële partij die een beleggingsproduct aanbiedt, moet steeds helderder zijn over wat het effect daarvan is op het klimaat", aldus AFM-bestuurder Laura van Geest in een interview met de Trouw van 11 april 2023. "Als financiële partijen zeggen: ik bied dit product aan met als doel klimaatverandering te vermijden, moet je daarover kloppende informatie opnemen in je documenten. Wij houden ook toezicht op de financiële jaarverslagen van bedrijven en hun accountants, en dus ook op die nieuwe regelgeving.”


De AFM zal toezien op een zorgvuldige implementatie van de duurzaamheidsregelgeving door de sector. Onderdeel van de duurzaamheidsregelgeving is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De toezichthouder zal zich in haar toezicht richten op het waarborgen en verbeteren van (correcte) informatieverstrekking in het licht van de duurzaamheidsclaims. Daarnaast zal er gemonitord worden in hoeverre de sector de duurzaamheidsrisico’s in het risicobeheersingsframework heeft geïntegreerd.


“Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven wel hun best doen, maar dat dat nog niet goed genoeg is”, zegt Laura van Geest. “Ze zijn beter in het inschatten van risico’s die ze zelf lopen, dan de risico’s die ze veroorzaken. En ze zijn beter in het vertellen over zichzelf dan over wat er gebeurt bij hun leveranciers en cliënten.”


Verder zal er nadrukkelijk gekeken worden hoe ondernemingen zich voorbereiden om vanaf boekjaar 2024 de vereiste informatie vanuit de CSRD te kunnen publiceren. De AFM heeft aangegeven ondernemingen aan te zullen spreken op de relevantie en de betrouwbaarheid van de duurzaamheidsinformatie.


"Bezorgder ben ik over de duurzaamheidseisen in financiële verslagen van 27 grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, waar we ook onderzoek naar deden. Veel van de bedrijven zijn nog te afwachtend. Ze zeggen dat ze klimaatneutraal worden, maar niet hoe. Ze rapporteren over het effect van het klimaat op hen, maar niet over hun effect op het klimaat. Ze spreken over hun eigen organisatie, maar niet over organisaties in hun keten. Het gat tussen wat ze vanaf volgend jaar moeten doen en wat ze doen is nog fors. Eigenlijk moeten al die bedrijven stappen zetten.”


De AFM had eerder al aangegeven dat zij in 2023 een markt-breed onderzoek zal instellen naar de naleving van de SFDR-vereisten (inclusief de voorwaarden zoals opgenomen in de Gedelegeerde Verordening SFDR).


“Uiteindelijk kunnen wij altijd handhaven. Maar dat is niet onze geprefereerde route. Dat is om ervoor te zorgen dat mensen het goede gaan doen. Ja: een flink deel van de bedrijven is beducht voor een boete. Maar als groot bedrijf heb je ook last van reputatieschade. Als je zegt dat je knalgroen bent, maar als dat schone schijn blijkt te zijn, dan heb je daar ook last van.”

Comments


bottom of page