top of page

ESG 
trainingen en workshops

ESG beleid (Environment Social Governance) kan door organisaties op veel manieren worden ingevuld. Maar hoe werkt betekenisvolle ESG in de praktijk? En wat is de rol van wetgeving, certificering en benchmarks binnen ESG? En hoe knopen we al die voorschriften aan elkaar? 

Onze ESG trainingen zijn 100% toepasbaar op de uitdagingen die uw bedrijf tegenkomt.

Basiscursus ESG & wetgeving

 • Basiscursus ESG-wetgeving (1 dag)

  • Legal landscape: hoe draagt de Europese ESG-wetgeving bij aan de duurzaamheidstransitie?

  • Introductie op de Taxonomieverordening.

  • Praktijkcasus Taxonomieverordening: beoordelen ecologische duurzaamheid van economische activiteiten.

  • Introductie op de Sustainabe Finance Disclosure Regulation (SFDR).

  • Praktijkcasus SFDR: op wie van toepassing, wat moet er gerapporteerd worden en waar moet het gepubliceerd worden?

  • Introductie op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

  • Praktijkcasus CSRD: op wie van toepassing, welke stappen moeten er doorlopen worden om tot rapporteren te komen?​

Prijzen en data volgen. De trainingen kunnen ook in-company worden gegeven.

 • Verdiepingscursus SFDR en RTS

  • Hoe geeft mijn onderneming vorm aan een duurzame strategie op entiteitsniveau en productniveau?

  • Hoe moet mijn onderneming financiële producten kwalificeren (art. 6, art. 8, art. 9)?

  • Welke data heeft mijn onderneming nodig voor behalen duurzame strategie?

  • Overlap data tussen CSRD en de SFDR

  • Praktijkcasus: oefenen met rapporteren op entiteitsniveau en productniveau SFDR

 

 • Verdiepingscursus CSRD en ESRS

  • Hoe identificeert en prioriteert mijn onderneming de impact, risico’s en kansen op ESG-gebied?

  • Wat zijn de onderwerpen waarover gerapporteerd moet worden in de CSRD?

  • Hoe geeft mijn onderneming vorm aan een duurzame ESG-strategie op grond van CSRD?

  • Welke data is nodig voor de implementatie van de ESG-strategie?

  • Hoe kunnen stakeholders en werknemers betrokken worden bij de duurzaamheidstransitie?

  • Hoe blijft mijn onderneming risico’s en aansprakelijkheid voor met een solide ESG-strategie?

  • Praktijkcasus: oefenen met materialiteitsanalyse en rapporteren op grond van ESRS.
    

 • Verdiepingscursus Taxonomie

  • Hoe helpt de Taxonomieverordening in het realiseren van ecologisch duurzaam vastgoed? 

  • Wat zijn de voordelen van Taxonomy-alignment?

  • Welke data is er nodig voor afstemming op de Taxonomieverordening?

  • Praktijkcasus Taxonomy-alignment voor vastgoed.

 

 • Verdiepingscursus ESG-data

  • Ontsluiten van beschikbare en betrouwbare ESG-data. Welke data moet verzameld worden, hoe verzamelt mijn onderneming data en hoe kan de betrouwbaarheid van data beoordeeld worden?

 

 • Verdiepingsworskhop ESG-strategie

  • Hoe geef ik invulling aan E+S+G en hoe maak ik een ESG-strategie? 

  • Ook voor ondernemingen die (nog) niet moeten rapporteren op basis van de CSRD of SFDR, maar toch met duurzaamheid aan de slag willen.

  • In-company optie: Inclusief materialiteiten assessment en due dilligence

Prijzen en data volgen. De modules kunnen ook in-company worden gegeven.

appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash(1).jpg
bottom of page