top of page

Blue Lease workshop

Voor de verhuurbaarheid en waardevastheid van het vastgoed is het belangrijk dat (her)certificeringen worden gewaarborgd in koop- en huurovereenkomsten en bestekken. Blue Lease borgt afspraken over (her)certificeringen in contract tussen huurder en verhuurder.

Het Blue Lease concept bestaat enerzijds uit het overeenkomen van samenwerking en afspraken tussen huurder en verhuurder en anderzijds de vastlegging in contracten.

 

Tijdens de workshop worden de volgende topics behandeld:

 

  • Quick scan van de gegevens die nodig zijn voor (her) certificering ( o.m. ESG, SFDR, CSRD, WELL, BREEAM)

  • Groeiende betrokkenheid tussen eigenaar, werknemers en huurders.

  • Holistische benadering: beleid - ontwerp - exploitatie

  • Communicatie: Creëren van bewustzijn en commitment van mensen - directe ruimte - hele gebouw - organisatie - gemeenschap - maatschappij,

  • Gebruik van gegevens voor ESG-rapportage (Social Metrics), GRESB, herevaluatie en aanpassingen om de (her)certificering en andere specifieke doelen te bereiken.

 

Direct naar WELL. 

Direct naar WELL AP.

Voor wie: Deze in-company workshop is geschikt voor alle partijen in de keten die betrokken zijn bij de realisatie van de gebouwde omgeving, van ontwikkelaar tot uitvoerder en van service manager tot eind gebruiker.

Work Meeting
bottom of page