top of page

Blue Lease

Huurders, bewoners en professionals vragen steeds vaker naar duurzame gebouwen om in te wonen en werken. Voor de waardeontwikkeling van kantoren en woningen is ESG beleid dus belangrijk.

Het BBI Blue 
Lease concept helpt verhuurders en huurders om concrete en praktische afspraken te maken over ESG, legal compliance en (her)certificering. Want ESG is teamwork.
 

In het Blue Lease Contract worden de gezamenlijke duurzaamheidsdoelen van de betrokken partijen vastgelegd en wordt beschreven hoe deze gerealiseerd zullen worden. Partijen kunnen in het contract afspreken welke stappen zij zullen ondernemen om het welzijn van de gebruiker te vergroten, het gebouw gecertificeerd te krijgen of het gebouw te hercertificeren. 

Blue Lease biedt daarmee een leidraad die in koop- en huurovereenkomsten en bestekken concrete en praktische afspraken kan worden vastgelegd, over (her) certificeringen, compliance en informatieverschaffing.

 

ESG (her)certificeringen verbeteren van de onderhandelingspositie bij onder andere verkoop en verhuur en zorgen voor gezondere gebouwen en beperktere milieubelasting. Voor de verhuurbaarheid en waardevastheid van het vastgoed is een en ander ook belangrijk.

Het Blue Lease-team vertaalt de "blauwe" gedachte in een concept voor vastgoed of vastgoed portefeuilles om de waardevastheid te bevorderen. In de Blue Lease worden duurzaamheid ambities en (re)certificering eisen vastgelegd in een bijlage bij een (huur)contract. Deze blauwdruk, die door BBI specifiek per cliënt wordt toegepast, maakt onderdeel uit van Next Generation Real Estate.​

Cheerful Business Meeting
bottom of page