top of page

Is jouw schoolgebouw gezond?

Ondanks dat de scholen blij zijn dat ze weer open mogen, heerst er ook angst, voornamelijk bij scholen in grote steden. De angst dat er op de school of in de wijk (opnieuw) een COVID-19 uitbraak komt, is groot.


Scholen moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat leraren, leerlingen en personeel kunnen terugkeren naar een gezonde en veilige omgeving, maar hoe? Het International WELL Building Institute heeft de WELL HEALTH-SAFETY RATING uitgebracht. De Health-Safety rating ziet toe dat op een viertal onderdelen (Schoonmaak en Hygiëne, Noodplannen COVID-19, Gezondheidsdiensten, Lucht en Waterkwaliteit Management) aan de hand waarvan de beschikbare protocollen worden geverifieerd en gecertificeerd.


Blue Building Institute heeft de verificatie en certificatie met Nederlandse partners beoordeeld onder meer langs de regels van het RIVM. Blue Building Institute begeleidt dit proces samen met haar technische partners. Met de Health-Safety rating kan op korte termijn veel winst worden behaald tegen minimum kosten:

  • Duur van de Health-Safety rating - twee weken;

  • Eenmalige kosten – 750,- Euro ex BTW om een protocollen set eenmalig te laten toetsen.

Wanneer het schoolgebouw ‘gezond’ is verklaard, ontvangt de school een internationaal certificaat waarmee de veiligheid en gezondheid van de docenten, leerlingen en ouders in het gebouw gewaarborgd is. Dit kan in deze onrustige tijden een geruststelling zijn.

Het certificaat bevestigt dat aan de gestelde normen, die strenger zijn dan de overheidsnormen, wordt voldaan. In geval dat de getoetste set niet aan de Health-Safety norm voldoen, kunnen onze technische partners worden geraadpleegd. Zij kunnen zorg dragen dat de protocollen op basis van hun advies alsnog de norm halen. Wij stellen gratis templates voor protocollen ter beschikking.

Internationaal gezien loopt IWBI voorop met dit onderwerp dat opeens wereldwijd heel actueel is en prioriteit heeft. Het IWBI en Blue Building Institute zijn al meer dan vijf jaar actief op het thema gezondheid in de gebouwde omgeving. Het IWBI heeft een speciaal COVID-19 team samengesteld met internationale specialisten om praktische tools te ontwikkelen om COVID-19 te voorkomen en te bestrijden. Blue Building Institute is in Nederland de aangewezen partner van het IWBI. Bij interesse graag contact opnemen met secretariaat@bluebuildinginstitute.eu en wij helpen uw school verder om weer gezond van start te gaan.

bottom of page