top of page

EC vraagt EFRAG ondersteuning implementatie ESRS te prioriteren

De Europese Commissie heeft de EFRAG verzocht om prioriteit te geven aan de ondersteuning voor de implementatie van de eerste set aan rapportagestandaarden (ESRS), behorende bij de CSRD. De Europese Unie hoopt op die manier ondernemingen bij de hand te nemen om de eerste set aan rapportagestandaarden (ESRS) toe te kunnen passen. EU-commissaris Maired McGuinness heeft in een speech aangegeven dat de voorbereidende werkzaamheden voor de sectorspecifieke standaarden daarmee op een lager pitje mogen komen te staan.


Door de aanvullende richtsnoeren te prioriteren boven het afronden van de tweede set aan rapportagestandaarden hoopt de Europese Unie te voorkomen dat er overlappende consultatierondes zullen plaatsvinden en worden de belanghebbenden die hieraan zouden willen bijdragen ontlast. De EFRAG heeft aangegeven dat de werkzaamheden aan de sectorspecifieke standaarden zullen worden doorgezet. Er is reeds vooruitgang geboekt met het eerste ontwerp voor de tweede set aan rapportagestandaarden. Deze tweede set bestaat uit zowel de sectorspecifieke standaarden als de standaarden die op het MKB zijn toegesneden.


De EFRAG zegt de grote uitdagingen die ondernemingen wacht niet te onderschatten en de noodzaak te zien de implementatie tot een succes te willen maken. De EFRAG overweegt dan ook om de ondersteunende functie voor de uitvoering van de ESRS te organiseren onder drie pijlers, te weten: (i) het snel en tijdig verstrekken van richtsnoeren, (ii) het opzetten van een gebruikersvriendelijk en alomvattend documentatiecentrum, en (iii) het faciliteren van educatieve initiatieven. Om dit mogelijk te maken gaat de EFRAG meer medewerkers in dienst nemen. Ook wordt gewerkt aan de digitalisering van de eerste set aan rapportagestandaarden.


De eerste set aan rapportagestandaarden (ESRS) werd op 22 november 2022 gepubliceerd. Deze set bestaat uit twaalf sector-agnostische standaarden. Deze twaalf standaarden, die voor elke onderneming van toepassing zijn, zijn vervolgens weer onderverdeeld in twee cross-cutting standards met daarin algemene vereisten en tien topical standards (E1 t/m E5 voor Environment, S1 t/m S4 voor Social en G1 voor Governance), waarin duurzaamheidsonderwerpen op het gebied van ESG worden behandeld.


De Europese Commissie heeft aangegeven binnenkort de definitieve versie van de eerste set aan rapportagestandaarden te publiceren. Deze set zal naar verwachting uiterlijk op 30 juni 2023 als zogenoemde ‘gedelegeerde handeling’ worden aangenomen.

Comments


bottom of page