top of page

BBI ESG en Blue Lease team: Investeren in gezondheid loont.


Door COVID-19 is er een versneld besef ontstaan over welke rol gebouwen spelen ten aanzien van de gezondheid van de eindgebruiker. De wens om van kantoren, stadions en woonomgevingen zogeheten High Performance Buildings te maken is dan ook sterk gegroeid. Huurders, bewoners en professionals maken vaker bewuste keuzes waar en hoe zij willen wonen en werken. ­


Het STOK report - the financial case for high performance buildings - laat zien dat investeren in gezonde gebouwen en de gezondheid van de mens loont. Het rendement op de investering wordt niet alleen gerealiseerd door de waardevermeerdering van de vastgoed portfolio, maar ook door de bewezen verhoogde productiviteit en vitaliteit van de gebruikers. Gebouwen slimmer maken en voorzien van high tech sensoren is niet langer een nice-to-have, maar een must-have geworden.

OPKOMST VAN ESG

Door de groei van de “groene en gezonde“ vastgoedmarkt vindt er een toename aan nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële sector plaats. Dit heeft niet alleen te maken met de nieuwe Europese verordeningen, maar ook met de komst van ESG.

Door een goed ESG beleid en de bijbehorende prestaties worden meer investeerders aangetrokken. De invulling van de criteria van ESG staat een bedrijf vrij, maar kan als uitdagend worden ervaren. Partners en relaties van het Blue Building Institute (BBI) vragen dan ook steeds vaker te helpen een ESG beleid op te zetten, certificeringen te waarborgen in contracten en advies te geven omtrent juridische vraagstukken. Deze trend heeft geleid tot de oprichting van het BBI ESG-team en het Blue Lease team.

BBI ESG-team

Ons ESG-team adviseert op het gebied van het sociale “S" criterium van ESG en over de invulling hiervan, onder andere door middel van de WELL certificering. Samen met een sterke partner geeft het team, indien gewenst, ook advies ten aanzien van de “E” en “G” criteria.

BBI Blue Lease-team

Wij zien dat wereldwijd de eerste hercertificeringen al een feit zijn. Hercertificeringen bieden houvast voor rapportages en het verbeteren van de onderhandelingspositie bij onder andere verkoop en verhuur. Voor de verhuurbaarheid en waardevastheid van het vastgoed is het belangrijk dat (her)certificeringen worden gewaarborgd in koop- en huurovereenkomsten en bestekken.

Het Blue Lease-team vertaalt de "blauwe" gedachte in een concept voor vastgoed of vastgoed portefeuilles om de waardevastheid te bevorderen. In de Blue Lease worden duurzaamheid ambities en (re)certificering eisen vastgelegd in een bijlage bij een (huur)contract. Deze blauwdruk, die door BBI specifiek per cliënt wordt toegepast, maakt onderdeel uit van Next Generation Real Estate.


Comments


bottom of page