Privacybeleid

Blue Building Institute, gevestigd in Cronenburg 152, 1081 GN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Contact details

https://academy.bluebuildinginstitute.nl/

Blue Building Institute, Cronenburg 152, 1081 GN Amsterdam, +31 (0) 20504 1570, Natalie Kriek is de functionaris voor gegevensbescherming van het Blue Building Institute. Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken Blue Building Institute verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u bezorgt ze ons zelf.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voornaam en achternaam

- telefoonnummer

- e-mailadres

We verwerken geen bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens. Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

Blue Building Institute verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en / of informatiefolders

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Het Blue Building Institute bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en / of informatiefolders: zolang u ingeschreven blijft. Bij contactverzoek: 3 maanden (eerste en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres).

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Blue Building Institute verstrekt persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden voor zover nodig

onze overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Het Blue Building Institute gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat wanneer op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden voor bijvoorbeeld uw voorkeuren. Cookies stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden van cookies door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zodat deze geen cookies meer opslaat. In bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder via uw browser is opgeslagen instellingen.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht op toegang, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blue Building Institute. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een ons verzoeken om de persoonsgegevens die we van u hebben in een computerbestand naar u of een ander te sturen door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens tot [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, voegt u een kopie van uw toe paspoort met het verzoek. Maak je pasfoto, MRZ  (machine readable zone, de strip met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart in deze kopie. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar op binnen vier weken. Blue Building Institute wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht bij de Nederlandse nationale toezichthouder, de 'Autoriteit Persoonsgegevens' (Personal Gegevensautoriteit). Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens / tips

Hoe we persoonsgegevens beschermen

Blue Building Institute neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging voorkomen. Als jij vindt dat uw informatie niet goed beveiligd is of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op onze klantenservice of via [email protected]

 

Close

GRATIS Webinar: Frank Evenblij interviewt Johan Cruijff ArenA en Yankee Stadium! 

BBI organiseert 21 Januari 2021 om 16:00 uur een webinar waar Frank Evenblij (o.a. bekend van Bureau Sport) zowel het Yankee Stadium als de Johan Cruijff ArenA interviewt. 

Het belang van de gezondheid van sportgebouwen wordt hier uitgebreid besproken. Hoe ontvangt een stadion zijn spelers, fans en werknemers straks op een verantwoorde manier?