Meer inzicht in de business case voor gezonde gebiedsontwikkelingen

Waarom Milaan Amsterdam voorbijstreeft met het Porta Nuova district, de eerste gebiedsontwikkeling die zowel WELL Community als LEED for communities wil behalen.

De gezondste wijk van Nederland

Stef Weekers, Founder URBAN MATTER Concepts en voorzitter van de Health Hero Challenge, schetst een beeld over het concept voor de gezondste wijk van Nederland.

Wat zijn 'Health Heroes'?

Nils Bonder, manager Urban Health Living and Working bij ontwikkelaar AM vertelt over zijn rol als opdrachtgever; waarin AM ‘Health Heroes’ (die overwegend juist niet hun kennis en ervaring hebben opgedaan in het ruimtelijk domein) de vrije hand heeft gegeven om te verrassen.

Webinar: Verbetering van gezondheid en veiligheid in de gebouwde omgeving

 

Gezonde gebiedsontwikkelingen waarbij het welzijn van bewoners en gebruikers centraal staan hebben de toekomst. Leer van de beste voorbeelden in binnen- en buitenland.

We won't send spam. Unsubscribe at any time.