Blue Building Institute blog

ESG Reporting, A nice to have or a must have? Unlocking sustainable value through ESG

esg Feb 09, 2022

With the growth of the "green and healthy" real estate market, there is an increase of new developments within the financial sector. This is not only related to the new European regulations (including the SFDR) but also to the arrival of the Environmental Social Governance (ESG) standard.

A company is free to implement the ESG criteria, but this can be seen as a challenge. BBI can help to answer the following questions:

 • What added value does preparing an ESG report have for your investment, portfolio, organization and people.
 • What role do SFDR, ESG and GRESB reports play.
 • What is the connection / overflow between the 3.
 • How do you determine the "S" in ESG and why is it taking off?
 • How do you secure through ESG reporting the investments made.
 • What role do the WELL (re)certifications play in the (rental) contracts and the ESG report and how do you safeguard them?
 • What role do High Performance / smart and data driven buildings play now and in the future.

 

Fulfilling your "S"...

Lees verder...

ESG Reporting, Een nice to have of een must have? Duurzame waarde ontsluiten via ESG

esg Feb 09, 2022

Door de groei van de “groene en gezonde“ vastgoedmarkt vindt er een toename aan nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële sector plaats. Dit heeft niet alleen te maken met de nieuwe Europese verordeningen (waaronder o.a. de SFDR) maar ook met de komst van de Environmental Social Governance (ESG) standaard.

 De invulling van de criteria van ESG staat een bedrijf vrij, maar kan als uitdagend worden ervaren. BBI kan helpen met invulling te geven aan de volgende vragen:

 • Welke toegevoegde waarde heeft het opmaken van een ESG rapportage voor uw investering, portefeuille, organisatie en mensen.
 • Welke rol spelen SFDR, ESG en GRESB rapportages.
 • Wat is de samenhang / overloop tussen de 3.
 • Hoe je bepaal je de "S" in ESG en waarom neemt het zo’n vlucht?
 • Hoe borg je door middel van een ESG rapportage de gemaakte investeringen.
 • Welke rol spelen de WELL (her)certificeringen in de (huur)contracten en het ESG rapport en hoe borg je die?
 • Welke rol spelen High...
Lees verder...

Terugblik: BLUE Day Netwerk Event 2021

 

Een terugblik op het BLUE Day Netwerk Event 2021

Ons eerste jaarlijkse BLUE Day Netwerk evenement - A Call For Action in het Museum Voorlinden in Wassenaar op 4 november 2021 was een groot succes!


Als Blue Building Institute is het onze missie om de gezondheid en het welzijn van de gebruiker in de gebouwde omgeving te bevorderen. We willen echter niet het zoveelste platform voor de vastgoed sector zijn. Ons doel is om belangrijke spelers uit deze sector in contact te brengen met andere industrieën, eindgebruikers, investeerders en politici, en zo nieuwe samenwerkingen en business modellen op te starten.

Gezondheid staat inmiddels als prioriteit op de strategische agenda van elke CEO . Echter er komen nog meer nieuwe regels vanuit Brussel op u af. Het meer compliant en transparant worden, zal uw organisatie veel planning, administratief werk en opleidingen kosten. Binnenkort zult u in detail moeten rapporteren hoe duurzaam uw bedrijf is. En na...

Lees verder...
Close

GRATIS Webinar: Frank Evenblij interviewt Johan Cruijff ArenA en Yankee Stadium! 

BBI organiseert 21 Januari 2021 om 16:00 uur een webinar waar Frank Evenblij (o.a. bekend van Bureau Sport) zowel het Yankee Stadium als de Johan Cruijff ArenA interviewt. 

Het belang van de gezondheid van sportgebouwen wordt hier uitgebreid besproken. Hoe ontvangt een stadion zijn spelers, fans en werknemers straks op een verantwoorde manier?