De BBI Blog

Aerosolen blijven lang hangen in onvoldoende geventileerde liftcabine

aerosolen corona Sep 24, 2020

Aerosolen kunnen tien tot twintig minuten blijven hangen in een liftcabine – bij normaal gebruik van de lift. Als de deuren van de lift permanent gesloten zijn, kan deze verblijftijd oplopen tot dertig minuten, terwijl dit slechts enkele minuten is als de liftdeuren permanent open staan.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het UvA-Institute of Physics in samenwerking met Amsterdam UMC, onder leiding van UvA-natuurkundigen prof. dr. Daniel Bonn en dr. Cees van Rijn. Het onderzoek is op woensdag 23 september gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Indoor Air'.

Aerosolen, die kleine respiratoire deeltjes bevatten, worden steeds meer gezien als een mogelijk belangrijke wijze van overdracht van corona; ook de WHO wees onlangs op de mogelijke rol die ze spelen, mede naar aanleiding van eerder onderzoek van Bonn en collega’s over de invloed van goede ventilatie op de verspreiding van aerosolen. De onderzoekers hebben nu onderzocht hoe lang aerosoldruppeltjes blijven...

Lees verder...

'Neem transmissie corona via aerosolen serieus'

aerosolen Sep 08, 2020

Neem transmissie van corona via aerosolen serieus en neem snel maatregelen om verdere verspreiding van het virus dit najaar te voorkomen. Die oproep doen specialisten en onderzoekers Hans in ’t Veen, Maurice de Hond en Atze Boerstra in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Uit het artikel blijkt dat ventilatie in gebouwen een cruciale rol speelt om de verspreiding van het virus te voorkomen. In hun conclusie schrijven de onderzoekers: 'Hoewel het voorgaande niet onomstotelijk bevestigt dat transmissie van SARS-CoV-2 via aerosolen in de lucht plaatsvindt, zijn er veel argumenten om deze transmissieroute serieus te nemen. Het bewijs voor transmissie via aerosolen lijkt op zijn minst even sterk te zijn als het bewijs voor overdracht via druppels en oppervlakken, waar het beleid in Nederland op gebaseerd is.'

Een internationale groep van 239 wetenschappers heeft eerder in een open brief een dringende oproep aan de WHO gedaan om hier actie op te...

Lees verder...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.