Deerns WELL Per­for­man­ce Tes­ting Or­ga­ni­sa­ti­on

Uncategorized Sep 15, 2020

On­langs is Deerns Ne­der­land door het In­ter­na­ti­o­nal WELL Buil­ding In­sti­tu­te be­noemd tot WELL Per­for­man­ce Tes­ting Or­ga­ni­sa­ti­on. Hier­mee is Deerns Ne­der­land ge­ac­cre­di­teerd om bij WELL v2 pro­jec­ten ve­ri­fi­ca­tie­me­tin­gen en in­spec­ties uit te voe­ren. De WELL Per­for­man­ce Tes­ting Agents van Deerns voe­ren as­sess­ments uit om te be­oor­de­len of de ge­zond­heids­maat­re­ge­len in de prak­tijk vol­doen. Dit is laat­ste stap, de be­wijs­last, in het WELL pro­ces om een WELL-cer­ti­fi­caat te be­ha­len.

Uit­brei­ding WELL team

Om nog be­ter te­ge­moet te ko­men aan de toe­ne­men­de vraag naar ge­zon­de ge­bou­wen is het WELL team uit­ge­breid met een nieu­we WELL Ac­cre­di­ted. Pro­fes­si­o­nal (WELL AP). De WELL AP's heb­ben de ken­nis om WELL-pro­jec­ten ge­richt op ge­zond­heid en com­fort in ge­bou­wen te be­ge­lei­den. Maar ook in het voor­tra­ject kun­nen ze ge­zond­heids­am­bi­ties en -ei­sen vast­stel­len. Ge­bouw­ei­ge­na­ren, pro­ject­ont­wik­ke­laars en werk­ge­vers wil­len steeds va­ker kun­nen aan­to­nen met een cer­ti­fi­caat dat ze ge­ïn­ves­teerd heb­ben in een ge­zon­de werk­om­ge­ving. Zo heeft Deerns o.a. Da­no­ne, Borg­he­se Re­al Es­ta­te Ple­ijsier Bou­we en ASICS be­ge­leid bij de WELL-cer­ti­fi­ce­ring.

Close

GRATIS Webinar: Frank Evenblij interviewt Johan Cruijff ArenA en Yankee Stadium! 

BBI organiseert 21 Januari 2021 om 16:00 uur een webinar waar Frank Evenblij (o.a. bekend van Bureau Sport) zowel het Yankee Stadium als de Johan Cruijff ArenA interviewt. 

Het belang van de gezondheid van sportgebouwen wordt hier uitgebreid besproken. Hoe ontvangt een stadion zijn spelers, fans en werknemers straks op een verantwoorde manier?