'Huidige crisis geeft forse push aan standaarden voor gezonde en veilige gebouwen'

 

De huidige crisis geeft een forse push aan internationale standaarden voor gezonde gebouwen: een belangrijk voorbeeld is de WELL Health & Safety Rating die in juni door het International WELL Building Institute is geïntroduceerd.

IWBI is de organisatie die de afgelopen jaren succesvol het WELL certificaat voor gezonde gebouwen internationaal naar de markt heeft gebracht. 

Paul Wessels, board member Blue Building Institute: 'Voordat we dieper ingaan op de WELL Health & Safety Rating eerst een belangrijke observatie: De tweede revolutie in duurzaamheid is een feit. Door de corona crisis breekt het besef door hoe belangrijk gebouwen zijn voor onze gezondheid. En dat stelt hogere eisen aan de standaarden die we voor deze gebouwen hanteren.

Mensen reviewen het gebouw

We brengen 90 % van onze tijd tussen vier muren door en dat heeft een enorme impact op onze gezondheid. Iemand van 50 heeft 45 jaar binnenshuis doorgebracht. Zaken als ventilatie, vluchtige stoffen, CO2 hebben een enorme impact op onze cognitieve functies, die juist zo belangrijk zijn in de kenniseconomie. Door corona is er ook veel meer aandacht voor veiligheid - er staan letterlijk levens op het spel.

Mensen ‘reviewen’ het gebouw: wie garandeert dat je plek gezond is en veilig om terug te keren? Met een hun smartphone kunnen mensen zelf meten wat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit is in een gebouw en die informatie delen.
In tijden van recessie neemt de concurrentie tussen gebouwen toe - de gebruiker is de baas en die kiest voor gezonde en veilige gebouwen Met de aandacht voor gezondheid wordt duurzaamheid een nog serieuzer onderwerp dan het al was, met nog meer klemtoon op objectief bewijs

Nu er meer en meer aandacht is voor gezonde gebouwen komt er meer aandacht voor standaarden en certificering voor die gebouwen. En niet alleen wat die standaarden precies zijn en wat ze meten, maar ook hoe het proces van certificering verloopt - heel belangrijk is wie de certificering doet en hoe diepgaand de resultaten worden geëvalueerd.

Deze nieuwe standaard WELL Health & Safety Rating wil wil het hoofd te bieden aan de corona crisis nu, maar ook aan andere kwesties betreffende gezondheid en veiligheid in de toekomst. Ik wil jullie wat inzicht geven in hoe deze standaard wereldwijd en in Europa wordt geïntroduceerd. Wat zijn de features van deze standaard en wat zijn de eerste reacties.

Internationale taskforce

Bij het begin van de pandemie in maart dit jaar heeft het International Well Building Instituut een grote internationale taskForce in het leven geroepen. Daarin zitten specialisten op het gebied van publieke gezondheidszorg, virologen, hoge ambtenaren, prominenten uit het bedrijfsleven, architecten, ontwerpers, bouwspecialisten en vastgoedprofessionals. Daar zitten ook prominenten uit Nederland in. Het gaat om preventie en paraatheid, veerkracht en herstel.

Dat is kritisch. Het is dezelfde institutionele kennis die hielp om de WELL standaard te bouwen. Maar die helpt nu bij de vraag hoe je gebouwen weer moet openen en hoe je het vastgoed moet aanpassen. Well is een ratingsysteem dat gebaseerd is op bewijzen. De aanpak van IWBI gaat uit van bewijs dat door derde partijen is gecontroleerd.

Ik denk dat een aanpak als WELL Health & Safety iets kan toevoegen aan de Nederlandse markt. Zo is een belangrijke feature ventilatie.
We hebben de afgelopen periode met veel deskundigen gesproken waaronder Prof .dr. ir Philomena Bluyssen verbonden aan de TU Delft en Atze Boerstra van BBA binnenklimaat. Dit naar aanleiding van Nederlands en buitenlandse onderzoeken waaruit blijkt dat overdracht van virussen en ook Covid 19 kan plaatsvinden via de lucht ( aerosolen transmissie). Ventilatie kan verspreiding en besmetting met name in de binnenruimte voorkomen. In de buitenlucht blijkt nauwelijks besmettingsgevaar.

Risicoanalyse door werkgever

Belangrijk om te weten is dat onze Arbowetgeving een aantal verplichtingen oplegt: De werkgever moet voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zorgen
De werkgever moet een risicoanalyse maken en een plan van aanpak in verband met de risico’s opstellen.

Zo moeten bijvoorbeeld scholen vanuit hun primaire (werkgevers)verantwoordelijkheid het initiatief te nemen om na te gaan of het gebouw, waarin onderwijs aangeboden wordt, voldoet aan de veiligheids,-en gezondheidsnormen , die dus verder strekken dan de richtlijnen van de RIVM.
Scholen moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat leraren, leerlingen en personeel kunnen terugkeren naar een gezonde en veilige omgeving. Maar hoe?
De Health-Safety rating ziet toe dat op een viertal onderdelen (Schoonmaak en Hygiëne, Noodplannen COVID-19, Gezondheidsdiensten, Lucht en Waterkwaliteit Management) aan de hand waarvan de beschikbare protocollen worden geverifieerd en gecertificeerd. Blue Building Institute heeft de verificatie en certificatie met Nederlandse partners beoordeeld onder meer langs de regels van het RIVM.

Blue Building Institute begeleidt dit proces samen met haar technische partners. Met de Health-Safety rating kan op korte termijn veel winst worden behaald tegen minimum kosten. Wanneer het schoolgebouw ‘gezond’ is verklaard, ontvangt de school een internationaal certificaat waarmee de veiligheid en gezondheid van de docenten, leerlingen en ouders in het gebouw gewaarborgd is. Dit kan in deze onrustige tijden een geruststelling zijn.
Het certificaat bevestigt dat aan de gestelde normen, die strenger zijn dan de overheidsnormen, wordt voldaan. In geval dat de getoetste set niet aan de Health-Safety norm voldoen, kunnen de technische partners van BBI worden geraadpleegd. Zij kunnen zorg dragen dat de protocollen op basis van hun advies alsnog de norm halen. Wij stellen gratis templates voor protocollen ter beschikking.

Internationale belangstelling neemt toe

Inmiddels zien we internationale belangstelling voor de WELL Health & Safety Standaard toenemen. Een aantal klinkende namen heeft belangstelling getoond: Vorige week liet IWBI weten dat Yankee Stadium, de thuisbasis van de New York Yankees, de eerste sport- en entertainment locatie ter wereld is die de WELL Health-Safety Rating heeft behaald.

Ook in Nederland zien we veel belangstelling en we een aantal prominente partijen, met name in de kantorenmarkt en het onderwijs is bezig met het behalen van de WELL Health & Safety Standaard. We verwachten daar binnenkort meer nieuws over te melden.'

Close

GRATIS Webinar: Frank Evenblij interviewt Johan Cruijff ArenA en Yankee Stadium! 

BBI organiseert 21 Januari 2021 om 16:00 uur een webinar waar Frank Evenblij (o.a. bekend van Bureau Sport) zowel het Yankee Stadium als de Johan Cruijff ArenA interviewt. 

Het belang van de gezondheid van sportgebouwen wordt hier uitgebreid besproken. Hoe ontvangt een stadion zijn spelers, fans en werknemers straks op een verantwoorde manier?