ESG Reporting, Een nice to have of een must have? Duurzame waarde ontsluiten via ESG

esg Feb 09, 2022

Door de groei van de “groene en gezonde“ vastgoedmarkt vindt er een toename aan nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële sector plaats. Dit heeft niet alleen te maken met de nieuwe Europese verordeningen (waaronder o.a. de SFDR) maar ook met de komst van de Environmental Social Governance (ESG) standaard.

 De invulling van de criteria van ESG staat een bedrijf vrij, maar kan als uitdagend worden ervaren. BBI kan helpen met invulling te geven aan de volgende vragen:

  • Welke toegevoegde waarde heeft het opmaken van een ESG rapportage voor uw investering, portefeuille, organisatie en mensen.
  • Welke rol spelen SFDR, ESG en GRESB rapportages.
  • Wat is de samenhang / overloop tussen de 3.
  • Hoe je bepaal je de "S" in ESG en waarom neemt het zo’n vlucht?
  • Hoe borg je door middel van een ESG rapportage de gemaakte investeringen.
  • Welke rol spelen de WELL (her)certificeringen in de (huur)contracten en het ESG rapport en hoe borg je die?
  • Welke rol spelen High Performance / smart en data driven gebouwen nu en in de toekomst.

 

Je  “S” criteria invullen met behulp van WELL

Het sociale element van ESG-kwesties is voor vele partijen het moeilijkst te beoordelen. Dit in tegenstelling tot milieu- en bestuurskwesties, die makkelijker te definiëren zijn, een gevestigde staat van dienst hebben met marktgegevens en vaak vergezeld gaan van solide regelgeving.  Sociale kwesties zijn minder tastbaar en bieden minder volwassen gegevens om aan te tonen hoe ze de prestaties van een bedrijf kunnen beïnvloeden

De WELL Building Standard Certificering van het International WELL Building Institute (IWBI)  biedt hier voor passende oplossingen.

Zowel de  WELL Building, WELL Portfolio als de Health Safety Rating  worden wereldwijd steeds vaker gebruikt als een instrument voor duurzaamheidsbeheer en -rapportages. Daarnaast bieden deze WELL certificeringen de juiste tools om activa op lange termijn (o.a. ten behoeve van de her-certificering) te benchmarken, te monitoren en te verbeteren en meetbare gegevens te leveren die tevens  gekoppeld zijn aan de “S” binnen de ESG-metriek. 

BBI  helpt investeerders en andere belanghebbenden  hoe zij een uitgebreide ESG-strategie kunnen volgen om sociale risico's en kansen aan te pakken. Door de WELL-norm toe te voegen verhoogt de gezondheid en het welzijn in het hele ESG-landschap door middel van strategieën die zijn ontworpen om het fysieke, mentale en sociale welzijn van werknemers en belanghebbenden te beschermen en te bevorderen. De ESG-prestatierapportering wordt hierdoor een krachtig stappenplan om meerdere zaken te monitoren, te managen, te beheren en aan te sturen.

Wilt u meer weten? Doe mee aan een webcast om best practices te leren voor het gebruik van WELL om de ESG-doelstellingen van uw organisatie te sturen of vraag onze ESG in-company training aan of maak een persoonlijke afspraak met ons.

Close

GRATIS Webinar: Frank Evenblij interviewt Johan Cruijff ArenA en Yankee Stadium! 

BBI organiseert 21 Januari 2021 om 16:00 uur een webinar waar Frank Evenblij (o.a. bekend van Bureau Sport) zowel het Yankee Stadium als de Johan Cruijff ArenA interviewt. 

Het belang van de gezondheid van sportgebouwen wordt hier uitgebreid besproken. Hoe ontvangt een stadion zijn spelers, fans en werknemers straks op een verantwoorde manier?