Blue Building Institute blog

Nieuwe Europese regelgeving vastgesteld om greenwashing tegen te gaan

Gedurende de bouwvakvakantie heeft het Europees Parlement bijna geruisloos nieuwe regelgeving goedgekeurd die verdergaande verantwoording vraagt van financiële marktdeelnemers waar niet alleen banken en pensioenfondsen onder kunnen vallen, maar ook vastgoedondernemingen.

Deze regelgeving treedt op 14 augustus 2022 in werking en duidt ongekend gedetailleerd aan wat, en hoe men vanaf dat moment moet gaan rapporteren. De wetgeving omvat 68 duurzaamheidsvraagstukken, 4 berekeningen en 5 bijlagen die in een format gerapporteerd moeten worden. Een kennelijk onmogelijke opgave voor diegenen die meerdere beleggingsfondsen bezitten, beheren of adviseren.

Allereerst moeten vastgoedondernemingen ruim 180 pagina’s doorworstelen met juridische teksten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, maar moet bovendien ook informatie verzameld worden die niet voor iedereen voor handen is. Het berekenen van energiebesparing en het aangeven van uw CO2-footprint is voor de meesten nog te doen,...

Lees verder...

BBI op PROVADA 2022

Uncategorized Jun 10, 2022

                                     PROVADA - NL Greenlabel

 

Tijdens de PROVADA 2022 organiseert AM samen met Blue Building Institute (BBI) een exclusief rondetafelgesprek over ESG, SFDR en de enorme veranderingen die op ons afkomen. “De Europese regeling met betrekking tot ESG heeft nu al impact op gebouwen. De regeldruk wordt steeds groter en de krapte op de arbeidsmarkt maakt het compliant zijn er niet eenvoudiger op. De roep om data is groot. Hoe vind je dan je weg in de digitalisering? BBI heeft een reporting systeem dat SFDR-rapportages vergemakkelijkt”, aldus Alexandra Boot, founder & CEO Blue Building Institute. Omdat deze Europese regeling nu al impact heeft op bedrijven, gebouwen, fondsen en meer vonden AM en BBI het noodzakelijk om dieper in te gaan op de effecten van deze regelgeving! Nils Bonder, manager Healthy Urban Living AM Gebiedsontwikkeling, zegt, “bij AM...

Lees verder...

Webinar Sound

Ben jij benieuwd naar de invloed van geluid op de mens?

Kijk de replay van onze webinar terug!

In het dagelijks leven hebben we allemaal te maken met geluid, of het nu thuis is, op straat of op het werk. Het ene geluid kan als prettig worden ervaren en andere geluiden juist als storend of vervelend. Geluid kan ook negatieve effecten hebben op de gezondheid en het welzijn van de mens. 

Moderator Antwan van Haaren, Senior Advisor en Partner bij DGMR, zal met Elise van Kempen - onderzoekster en projectleider RIVM National Institute for Public Health and the Environment en  - Global Acoustic Ambassador bij Rockfon spreken over het concept Sound van de WELL Building Standard.

Ps. BBI is Keystone Partner van het . WELLAP'ers mogen daarom de uren van de webinar en trainingen van Blue Building Institute Nederland (BBI) bijschrijven als CE uren bij...

Lees verder...

Klimaat rapportage zorgt voor bloedbad

Vastgoed denkt groen te zijn, maar voldoet op geen enkele manier aan de eisen van de Europese klimaatwetgeving. Investeringen in duurzaamheid zijn aan de onderkant van de markt een groot probleem. 

Op 12 april 2022 organiseerde Prof. Dr.  Tom M. Berkhout namens Nyenrode Business Universiteit samen met PropertyNL de Nationale Vastgoeddag.  Een dag waarop deskundigen op uiteenlopende gebieden antwoord geven op vraagstukken die in de vastgoedbranche spelen.

Het is een dag van stevige juridische en fiscale kost met concrete cases en studiepunten. Dit keer stond de dag in het teken van de werkelijkheid rondom klimaatinvesteringen in bruine en ‘lichtgroene’ gebouwen, installaties en grond.

Alexandra A. Jurgens-Boot (Founder en CEO van Boot Advocaten B.V.) en Ruud Winter (voormalig raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, het hoogste rechterlijke college in Nederland op het gebied van het economische ordeningsrecht en adviseur bij het...

Lees verder...

The SFDR: the game according to new rules

sfdr Feb 09, 2022

Climate change: a trigger for new legislation

In order to deal with the global threat of climate change, the EU has recently drafted a lot of new legislation. In part, these legislative measures focus on the financial sector. The EU wants more weight to be given to ESG (Environmental, Social and Governance) aspects when making investment decisions in this sector. This explicitly includes investments in real estate, because in the eyes of the EU the real estate sector can also contribute greatly to reducing the ecological footprint.

The so-called Sustainable Finance Disclosure Regulation ((EU) 2019/2088), or SFDR for short, is one of the legislative measures that, in its effect, promotes long-term investments in sustainable economic activities and projects. The SFDR is a regulation, which means that this regulation has general application, is binding in all its parts and is directly applicable in every member state.

Being transparent on sustainability: the obligations of the SFDR

...

Lees verder...

De SFDR: het spel volgens nieuwe regels

Uncategorized Feb 09, 2022

 Klimaatverandering: een aanleiding voor nieuwe wetgeving

Om de wereldwijde dreiging van de klimaatverandering het hoofd te bieden, heeft de EU in de afgelopen periode veel nieuwe wetgeving opgesteld. Voor een deel richten die wetgevende maatregelen zich op de financiele sector. De EU wil namelijk dat bij het nemen van beleggingsbeslissingen in deze sector méér gewicht wordt toegekend aan ESG-aspecten (Environmental, Social en Governance). Dit betreft nadrukkelijk ook investeringen in vastgoed, omdat in de ogen van de EU de vastgoedsector eveneens veel kan bijdragen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

De zogeheten Sustainable Finance Disclosure Regulation ((EU) 2019/2088), kortweg SFDR, is één van de wetgevende maatregelen die in zijn effect langetermijnbeleggingen in duurzame economische activiteiten en projecten bevordert. De SFDR is een verordening, wat betekent dat deze regelgeving  algemene toepassing heeft, verbindend is in...

Lees verder...

ESG Reporting, A nice to have or a must have? Unlocking sustainable value through ESG

esg Feb 09, 2022

With the growth of the "green and healthy" real estate market, there is an increase of new developments within the financial sector. This is not only related to the new European regulations (including the SFDR) but also to the arrival of the Environmental Social Governance (ESG) standard.

A company is free to implement the ESG criteria, but this can be seen as a challenge. BBI can help to answer the following questions:

 • What added value does preparing an ESG report have for your investment, portfolio, organization and people.
 • What role do SFDR, ESG and GRESB reports play.
 • What is the connection / overflow between the 3.
 • How do you determine the "S" in ESG and why is it taking off?
 • How do you secure through ESG reporting the investments made.
 • What role do the WELL (re)certifications play in the (rental) contracts and the ESG report and how do you safeguard them?
 • What role do High Performance / smart and data driven buildings play now and in the future.

 

Fulfilling your "S"...

Lees verder...

ESG Reporting, Een nice to have of een must have? Duurzame waarde ontsluiten via ESG

esg Feb 09, 2022

Door de groei van de “groene en gezonde“ vastgoedmarkt vindt er een toename aan nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële sector plaats. Dit heeft niet alleen te maken met de nieuwe Europese verordeningen (waaronder o.a. de SFDR) maar ook met de komst van de Environmental Social Governance (ESG) standaard.

 De invulling van de criteria van ESG staat een bedrijf vrij, maar kan als uitdagend worden ervaren. BBI kan helpen met invulling te geven aan de volgende vragen:

 • Welke toegevoegde waarde heeft het opmaken van een ESG rapportage voor uw investering, portefeuille, organisatie en mensen.
 • Welke rol spelen SFDR, ESG en GRESB rapportages.
 • Wat is de samenhang / overloop tussen de 3.
 • Hoe je bepaal je de "S" in ESG en waarom neemt het zo’n vlucht?
 • Hoe borg je door middel van een ESG rapportage de gemaakte investeringen.
 • Welke rol spelen de WELL (her)certificeringen in de (huur)contracten en het ESG rapport en hoe borg je die?
 • Welke rol spelen High...
Lees verder...

Q4 2021 Report | Blue Building Institute

Uncategorized Dec 27, 2021

Blue Building Institute

Leading in Wellbeing | Quarterly Report 4 - 2021

Blue Building Institute (BBI) has been focusing on promoting user health, well-being, and happiness in the built environment since 2015. As an independent knowledge institute, networking organization and academy, we are leading in wellbeing with and for our partners. In this Q4 quarterly report, we will tell you about the developments and activities that have taken place at BBI in recent months.

Photo: Azerbaijan | Zaha Hadid


BBI News & Activities

BLUE Day Network Event 04-11-2021

Our first BLUE Day Network event - A Call For Action at the Museum Voorlinden in Wassenaar took place just before the lockdown and was a great success. This annual event aims to bring together key players in the real estate market, other industries, end-users, investors, and politicians. The setting of the networking event promotes solving common challenges and establishing new collaborations. National and...

Lees verder...

Q4 2021 Rapport | Blue Building Institute

Uncategorized Dec 27, 2021

Blue Building Institute

Leading in Wellbeing | Kwartaal Rapportage 4

Blue Building Institute (BBI) richt zich sinds 2015 op het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en het geluk van de gebruiker in de gebouwde omgeving. Als onafhankelijk kennisinstituut, netwerkorganisatie en academie zijn wij met en voor onze partners leading in wellbeing. In deze Q4 kwartaalrapportage vertellen wij u welke ontwikkelingen en activiteiten de afgelopen maanden hebben plaats gevonden bij BBI.

Foto: Azerbeidzjan | Zaha Hadid


BBI Nieuws & Activiteiten

BLUE Day Netwerk Event 04-11-2021

Ons eerste BLUE Day Netwerk evenement - A Call For Action in het Museum Voorlinden in Wassenaar vond net voor de lockdown plaats en was een groot succes. Dit jaarlijks terugkerend event heeft als doel belangrijke spelers uit de vastgoedmarkt samen te brengen met andere industrieën, eindgebruikers, investeerders en politici. De setting van het netwerk event nodigt uit om gezamenlijke uitdagingen op te lossen...

Lees verder...
1 2 3 4 5 6 7
Close

GRATIS Webinar: Frank Evenblij interviewt Johan Cruijff ArenA en Yankee Stadium! 

BBI organiseert 21 Januari 2021 om 16:00 uur een webinar waar Frank Evenblij (o.a. bekend van Bureau Sport) zowel het Yankee Stadium als de Johan Cruijff ArenA interviewt. 

Het belang van de gezondheid van sportgebouwen wordt hier uitgebreid besproken. Hoe ontvangt een stadion zijn spelers, fans en werknemers straks op een verantwoorde manier?